19 Dec 2014
December 19, 2014

GİDEN PERSONEL EĞİTİM ALMA

0 Yorum

Last updated on March 8th, 2018


EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 • Faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermek,
 • Faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve  mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermek.

Yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında mutlaka ilgili akademik yıl için geçerli ikili sözleşme olması ve her iki tarafın da EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi olması gerekir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere yurtdışındaki bir işletmeye gidilmesi durumunda yükseköğretim kurumu ile işletme arasında kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir.

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi 2 (iki) gün olarak belirlenmiştir. Eğitim alma hareketliliği süresinin gerekçesiz olarak 2 günün altında olması durumunda Erasmus hibesi verilmez. Ödeme 2 gün eğitim + 2 gün yol şeklinde yapılacaktır.

Hibe Ödemeleri: Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. Ders alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz.

Eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Personelin Faaliyetten hibesiz olarak faydalanma imkanı vardır.

Seyahat edilen günlerin dışında, eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu is planında görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.

Erasmus Eğitim Alma Hareketlilik faaliyetinin 30 Eylül 2018 tarihi itibari ile tamamlanması gerekmektedir.

Yol için Ne kadar hibe alacağım?

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelimizin seyahat gideri hesaplamalarında kullanılması gereken “Distance Calculator” linkini aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Erasmus+ Mesafe Hesaplayıcısı

Hesaplanan  km için, aşağıdaki tablo (Erasmus+ Program Rehberinden alınmıştır) kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.

Geçerli Gider Finansman Mekanizması Tutar
Seyahat Katılımcının bulunduğu yerden, gideceği yere gidiş-dönüş seyahat giderine katkı Birim gider 100 ve 499 km arası tutan mesafeler için:
Katılımcı başına 180 EUR
500 ve 1999 km arası tutan mesafeler için:
Katılımcı başına 275 EUR
2000 ve 2999 km arası tutan mesafeler için:
Katılımcı başına 360 EUR
3000 and 3999 km arası tutan mesafeler için:
Katılımcı başına 530 EUR
4000 ve 7999 km arası tutan mesafeler için:
Katılımcı başına 820 EUR
8000 km ve üzeri mesafeler için:
Katılımcı başına 1100 EUR

Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek Hibe Miktarları

Ülke Grupları Hareketlilikte Gidilen Ülkeler Günlük Hibe Miktarları
Grup A Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık 144
Grup B Avusturya,  Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre 126
Grup C Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya 108
Grup D Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya 90

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİNE GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

– Hareket tarihinden en az 40 gün önce Dekanlığınızın ilgili birimine başvurunuz.

1- Davet Mektubu

 • Davet eden kurumca imzalanmışolmalıdır.
 • Üzerinde yazılı tarihler personelin yurtdışında olduğu tarihleri kapsamalıdır.

2- STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT

 • Davet eden kurumca imzalanmış ve mühürlü olmalıdır.
 • İlgili belgenin 5 gün eğitim alınacak şekilde olması, daha fazla personelin değişimden faydalanabilmesi için öngörülmüştür.
 • Faaliyette bulunulacak tarihler net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Egitim alma faaliyeti gerçeklestirilecek olan günlerde çalismanin konusu “Training on …………” seklinde belirtilmelidir. Ögretim elemani alani ile ilgili prezentasyon, seminer, panel, konferans yada workshop’a katilabilir.
 • “Visit”, “Library Visit”, “Research in Library”, “Cultural Visit”, “Meeting” ve “Observation” etkinlikleri için ise hibe ödenmemektedir.

3- İkili anlaşma fotokopisi

 • Davet edilen ülke ile yapılan ikili anlaşma fotokopisi evraklara eklenmelidir.

4- Euro Hesap Cüzdanı Fotokopisi

 • Herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi’nde vadesiz Euro hesabı açtırınız.
 • Farklı bankalarda hesap açılması, hibeden havale masrafı düşülmesine neden olacaktır.

5- Seyahat Bileti Fotokopisi

 • Ödenecek ücretin hesaplanabilmesi için seyahat bileti veya rezervasyon belgesinin üzerinde mutlaka uçuş ücretinin görünmesi gerekmektedir.

6- Yurtdışı Görevlendirme

 • Görevlendirmenin Rektörlük üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • Görevlendirme belgesinde, ne maksatla gönderileceği bölümünde, hareketliliğin Erasmus kapsamında olduğu belirtilmelidir.
 • Görev süresi, yurtdışında kalınan süreyi kapsamalıdır.
 • Hareketliliğin yolluklu-yevmiyeli olduğu belirtilmelidir.
 • Masrafların nereden karşılanacağı bölümüne; “kurum dışından(Erasmus)” yazılmalıdır.

7- Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi

8- Personel Bilgi Formu

 • Ders alma süresi ve saati, hareketliliğin başlangıç ve bitiş tarihleri diğer belgelerle tutarlı olmalıdır.
 • Ödemeye ilişkin bölümler koordinatörlüğümüzce doldurulacaktır.
 • Belgeleri, Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne hareket tarihinizden en az 30 gün önce resmi yazı ile ulaşmasını sağlayınız.
 • Ulusal ajans tarafından, üniversitemize tahsis edilen ödenek üniversitemizin hesabına aktarılmışsa alacağınız toplam hibenin %80’lik kısmı gitmeden önce hesabınıza yatırılır. Aksi takdirde Ulusal Ajans’tan ödenek aktarımı yapıldıktan sonra tüm ödeme hesabınıza aktarılır.
 • Değişimden dönerken değişim yaptığınız kurumdan alacağınız Confirmation belgesini getirmeyi unutmayınız. İlgili belge imzalı ve mühürlü olmalıdır.

Tüm belgelerde, ders alma süreleri ve saatleri birbirleri ile tutarlı olmalıdır.

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ DÖNÜŞÜNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 • Yurtdışından dönüşünüzden itibaren 1 (bir) hafta içinde Dekanlık ilgili birimine aşağıda kayıtlı belgeleri teslim ediniz.

1-    Seyahat giderlerini gösteren belgeler (Kullanılan bilet/biletlerin orijinali, uçuş kartlarının orijinalleri (boarding card), fatura gibi ilgili ödeme belgelerinin orijinalleri)

2-    Katılım Sertifikası/Confirmation Letter (Önceden anlaşmaya varılan “STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT” nın tamamlandığını belirten ve karşı kurumda kalınan süreyi teyit eden planda belirtilen tarihleri gösteren imzalı ve mühürlü resmi belge.) Katılım Sertifikası/Confirmation Letter ile seyahat belgeleri üzerindeki tarihleri tutarlı olması gerekmektedir.

3-    AB Anketi (Katılımcı, yurtdışında gerçekleştirdiği hareketlilik sonrasında, anketi doldurması için kendisine gönderilen daveti almasını izleyen 30 takvim günü içerisinde, çevrim içi AB Anketini doldurup teslim eder. Çevrim içi AB Anketini doldurup teslim etmeyen katılımcılardan aldıkları mali desteğin kısmen veya tamamen geri ödemesi gerekebilecektir.)

4-    Dekanlık Üst Yazısı

 • %20’lik miktar AB Anketinin tesliminden sonra en geç 45 gün içinde hesaba havale edilir.