FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Last updated on February 23rd, 2018


  Last updated on February 23rd, 2018

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
  Enstitü Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr.Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU a.mehmetefendioglu@deu.edu.tr
 2. Deniz Bilimleri Enstitüsü
  Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER gokdeniz.neser@deu.edu.tr
  Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Ferah KOÇAK YILMAZ ferah.kocak@deu.edu.tr
 3. Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü
  Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Koordinatörü Doç.Dr.Bekir Zakir ÇOBAN bekir.coban@deu.edu.tr
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Enstitü Koordinatörü Doç.Dr.Ercan AKPINAR ercan.akpinar@deu.edu.tr
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü
  Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Güleser KALAYCI DEMİR guleser.kalayci@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği  Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Orhan GÜNDÜZ orhan.gunduz@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Doç.Dr.Neval BAYCAN PARILTI
  Fen Bilimleri Enstitüsü Araş.Gör.Umur Hasan ALSANCAK
  Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Emre ÇEK emre.cek@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Bilge BİLGEN bilge.bilgen@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Canan EREN ATAY canan@cs.deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Ersin KOROLAY ersin.korolay@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKBULUT makbulut@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Şenol ÖZYALIN senol.ozyalin@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Burak ŞENGÖZ burak.sengöz@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Egemen TEOMETRE egemen.teomete@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.A.Hamdi DELİORMANLI ahmet.deliormanli@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Evren TOYGAR evren.toygar@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZKURT ahmet.ozkurt@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Deniz ORHUN deniz.orhun@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Hayat ZENGİN hayat.zengin@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Ali Bülent ÖNAY bulent.onay@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilim.ve Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Erdeniz ÖZEL erdeniz.ozel@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Bölümü Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Aylin ALIN aylin.alin@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Kadiye ERTEKİN kadriye.ertekin@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Yavuz ERGÜN yavuz.ergun@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Hamza POLAT hamza.polat@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Celal Cem SARIOĞLU celalcem.sarioglu@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Ümit Halis ERDOĞAN umit.erdogan@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Okan FISTIKOĞLU okan.fistikoglu@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Doğan YAŞAR dogan.yasar@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süstaşları Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Kerim KÜÇÜK kerim.kücük@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Atilla ULUĞ atilla.ulug@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeotermal Enerji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Erdeniz ÖZEL erdeniz.ozel@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Lojistik Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Durmuş Ali DEVECİ adeveci@deu.eud.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Raziye ÖZTÜRK ÜREK raziye.urek@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Metin SABUNCU metin.sabuncu@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Ömür Yaşar SAATÇİOĞLU yasar.saatci@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Recep YİĞİT recep.yigit@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü İşsağlığı ve Güvenliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Muharrem Kemal ÖZFIRAT kemal.ozfirat@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Emel KURUOĞLU KANDEMİR emel.kuruoglu@deu.edu.tr
 6. Güzel Sanatlar Enstitüsü
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarım Anasanat Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Nihan BENCOYA nihan.bencoya@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Sadık TÜMAY sadik.tumay@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Filiz Adıgüzel TOPRAK filiz.adiguzel@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Bölümü Koordinatörü Araş. Gör.Ceren Bulut YUMRUKAYA ceren.bulut@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Arzu ATIL arzu.cakir45@gmail.com
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Pınar Uçman KARAÇALI pinar1@temple.edu
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Opera Anasanat Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Pınar Uçman KARAÇALI pinar1@temple.edu
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Levent ERGÜN levent.ergun@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.A.Feyzi KORUR feyzi.korur@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Aylin DİNLER aylin.dinler@gmail.com
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.A.Temel KÖSELER temel.koseler@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Leyla YILDIRIM leyla.yildirim@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Bölümü Koordinatörü Araş. Gör.Koral İLHAN killhan2003@yahoo.co.uk
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Mustafa GÜVENÇER mustafa.guvencer@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Tuğbay İNAN tugbay.inan@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Bölümü Koordinatörü Arş.Gör.Çağdaş GÜDÜCÜ cagdas.guducu@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Canan Çoker canan.coker@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Sedef Gidener sedef.gidener@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Gül ERGÖR gul.ergor@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji-Embriyoloji Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Seda ÖZBAL seda.ozbal@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Bölümü Koordinatörü Uzm.Ody.Başak MUTLU basakogun@yahoo.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.M.Cem ERGON cem.ergon@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Hülya ELLİDOKUZ hulya.ellidokuz@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Ümit CİMLİ AKSOY umit.cimli@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Berna Musal berna.musal@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.B.Muammer KAYATEKİN muammer.kayatekin@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Yeşim ŞENGÜL yesim.salik@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Yeşim ŞENGÜL yesim.salik@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Fizyoterapi Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Yeşim ŞENGÜL yesim.salik@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Sefa KIZILDAĞ sefa.kizildag@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Bölümü Koordinatörü Aylin KARA aaylinkara@gmail.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Laboratuvar Hayvanları Bölümü Koordinatörü Meryem ÇALIŞIR biyologmeryem@hotmail.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal İnformatik Bölümü Koordinatörü Cansu GÜNDOĞAN cansu_gundogann@hotmail.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal Fizik Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Hatice DURAK hatice.durak@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ mehtap.yuksel@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyofarmasotik Bilimler Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Türkan Ertay turkan.ertay@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Tonay İNCEBOZ tonay.inceboz@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Şermin Genç sermin.genc@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte YönetimBölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Perfüzyon Teknikleri Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.E.Erdem Silistreli silistreli@yahoo.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Translasyonel Tıp Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Dr.Biyo.Vahide BAYRAKAL vbayrakal@gmail.com
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Demireli erhan.demireli@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aydın mehmetaydin@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleyman Genç suleyman.genc@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Osman Karadeniz osman.karadeniz@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim Tercümanlık Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr.Şeyda Eraslan seyda.eraslan@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Arş. Gör. Guliz Akçasoy Bircan guliz.akcasoy@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü Koordinatörü Arş. Gör. Aydın Arı
  Arş. Gör. Ayşe Elif Ay
  aydin.ari@deu.edu.tr
  elif.ozpamir@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Barış Seçer baris.secer@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Asuman Altay asuman.altay@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Mehmet Şerif Erkek serif.erkek@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nuray Önder nuray.onder@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. İpek Deveci Kocakoç
  Yrd.Doç.Dr. Serkan ARAS
  ipek.deveci@deu.edu.tr
  serkan.aras@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Seray Kılıç seray.kilic@hotmail.com
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Didem Özer Çaylan didem.ozer@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Cenk Şakar cenk.sakar@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy akin.ersoy@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Burcu İlter burcu.ilter@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Duygu Ayhan aduygu.ayhan@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üçdoğruk yesim.ucdogruk@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Funda Uzdu Yıldız
  Araş. Gör. Murat Özgen
  funda.uzdu@deu.edu.tr
  murat.ozgen@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Koordinatörü Araş.Gör.Nalan Kahveci nalan.kahveci@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Karakoç yusuf.karakoc@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Gürkan Aktaş gurkan.aktas@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Bölümü Koordinatörü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Onur Özveri onur.ozveri@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Yunus Emre Özer
  Yrd. Doç. Dr. Naci Sevkal
  yunusemre.ozer@deu.edu.tr
  naci.sevkal@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mine Tükenmez mine.tukenmez@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Ethem Duygulu ethem.duygulu@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Deniz Kızılsümer Özer deniz.kizilsumer@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. A. Esin Yılmaz esin.yilmaz@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Tarhan
  Arş. Gör. Özlem Dalan
  cigdem.tarhan@deu.edu.tr
  ozlem.dalan@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Bölümü Koordinatörü Arş. Gör. Emir Özeren emir.ozeren@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman zerrin.toprak@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Yrd. Doç. Dr. Urungu Akgül urungu.akgul@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yrd. Doç. Dr. Gazanfer Kaya gazanfer.kaya@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Yrd. Doç. Dr. Özlem Duva Kaya ozlem.duva@deu.edu.tr

  Last updated on February 23rd, 2018

 1. Buca Eğitim Fakültesi
  Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr.Gül ÜNAL ÇOBAN gul.unal.@gmail.com
  Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Berna CANTÜRK berna.gunhan@ gmail.com
  Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör. Zübeyde DOĞAN ALTUN zubeyded@yahoo.com
  Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr. Nevzat GÜMÜŞ nevzat.gumus@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi ABD Koordinatörü Prof.Dr. Ayfer KOCABAŞ ayfer.kocabas@gmail.com
  Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr. Nurettin YÖREK nurettin.yorek@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU kemal.yurumezoglu@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Nalan AKKUZU nalan.akkuzu@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Koordinatörü Doç. Işıkhan UĞUREL isikhan.ugurel@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör.Hediye Arzu Gökçe GÜNDÜZOĞLU arzu.gokce@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ercan UYANIK ercan.uyanık@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör.Esra USLU e.uslu@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD Koordinatörü Öğr.Gör. Ali TÜRKEL ali.turkel@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Ebru İKİZ ebru.ikiz@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Burak KARABEY burak.karabey@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Bahar BARAN bahar.baran@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sibel ALMELEK İŞMAN sibel.almelek@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Hakan SAKAR hakan.sakar@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi ABD Koordinatörü Öğr.Gör. Dr. Berna GÜRYAY  berna.yavuz@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi ABD Koordinatörü Araş.Gör. Özge SÖNMEZ osonmez1982@yahoo.fr
  Buca Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi ABD Koordinatörü Araş.Gör.Aylin Nadire KUL aylın.kul@deu.edu.tr
 2. Denizcilik Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gamze ARABELEN gamze.arabelen@deu.edu.tr
  Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Cenk ŞAKAR cenkcpt@yahoo.com
  Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Okan TUNA otuna@deu.edu.tr
  Denizcilik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Semih YILMAZ semih.yilmaz@deu.edu.tr
 3. Edebiyat Fakültesi
  Edebiyat Fakültesi Fakülte Koordinatörü Doç.Dr. Nilsen Gökçen nilsen.gokcen@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Koordinatörü Araş.Gör. Evrim Ersöz KOÇ evrim.ersoz@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Aygün EKİN MERİÇ aygun.ekin@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Eda CAN eda.can@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Ayşegül ÖZCAN aysegul.ozcan@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Şeyda ERASLAN seyda.eraslan@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Dr. Gamze ERDOĞAN gamzeerdogan72@gmail.com
  Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Derya Durusu EMEK SAVAŞ durusu@gmail.com
  Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Gazanfer KAYA gazanfer.kaya@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç.Dr. Metin ARIKAN metin.arikan@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Yrd.Doç.Dr. Urungu AKGÜL  urungu.akgul@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Araş.Gör.Serkan KOÇ serkan.koc@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Mehmet Şerif ERKEK serif.erkek@deu.edu.tr
 4. Fen Fakültesi
  Fen Fakültesi Kimya Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Kadriye ERTEKİN kadriye.ertekin@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Emel KURUOĞLU emel.kuruoğlu@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi Matematik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Celal Cem SARIOĞLU celalcem.sarioglu@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Tuğba YILDIZ tugba.ozkal@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi Fizik Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Muhammed DENİZ muhammed.deniz@deu.edu.tr
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi
  Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım  Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Nihan BENCOYA nihan.bencoya@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf  Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Sadık TÜMAY sadik.tumay@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Filiz Adıgüzel TOPRAK filiz.adiguzel@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Koordinatörü Araş. Gör.Ceren Bulut YUMRUKAYA ceren.bulut@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Arzu ATIL arzu.cakir45@gmail.com
  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.A.Feyzi KORUR feyzi.korur@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri  Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Levent ERGÜN levent.ergun@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları  Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Aylin DİNLER aylin.dinler@gmail.com
  Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.A.Temel KÖSELER temel.koseler@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Leyla YILDIRIM leyla.yildirim@deu.edu.tr
 6. Hemşirelik Fakültesi
  Hemşirelik Fakültesi Fakülte  Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ ozlem.kguclu@deu.edu.tr
 7. Hukuk Fakültesi
  Hukuk Fakültesi Fakülte Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Behiye KAZANCI behiye.eker@deu.edu.tr
  Hukuk Fakültesi Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali BAL ali.bal@deu.edu.tr
  Hukuk Fakültesi Araş. Gör. Töre GÜNSAY tore.gunsay@deu.edu.tr
 8. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Koordinatörü (Kamu Yönetimi) Doç. Dr. Ayşen UYSAL aysen.uysal@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Koordinatör Yrd. (ÇEKO) Araş. Gör. Efe ÇINAR efe.cinar@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Koordinatör Yrd. (ÇEKO) Araş. Gör. Pelin TUAÇ pelin.tuac@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ebru TOLAY ebru.tolay@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Sahra SAYĞAN sahra.saygan@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Aydın ARI aydin.ari@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Ayşe Elif AY elif.ay@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Asuman ALTAY asuman.altay@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Şahin Karabulut sahin.karabulut@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Yunus Emre ÖZER yunusemre.ozer@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. M.Naci SEVKAL naci.sevkal@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Duygu Köleoğlu duygu.demirsat@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Barış SEÇER baris.secer@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. İpek Deveci KOCAKOÇ ipek.deveci@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Serkan ARAS serkan.aras@deu.edu.tr
 9. İlahiyat Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ sukru.keyifli@deu.edu.tr
  İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK mehmet.cicek@deu.edu.tr
 10. İşletme Fakültesi
  İşletme Fakültesi Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Burcu İLTER burcu.ilter@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Burcu İLTER burcu.ilter@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Koordinatörü Doç. Dr.Müge Vural TUNAER muge.tunaer@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Deniz KIZILSÜMER deniz.kizilsumer@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Doç. Dr.Gürhan AKTAŞ gurhan.aktas@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Duygu AYHAN duygu.ayhan@deu.edu.tr
 11. Mimarlık Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi Fakülte Farabi Koordinatörü Doç. Dr. S.Cengiz YESÜGEY cengiz.yesugey@deu.edu.tr
  Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Hayat ZENGİN hayat.zengin@deu.edu.tr
  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Özgül Yılmaz KARAMAN ozgul.yilmaz@deu.edu.tr
 12. Mühendislik Fakültesi
  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. (ing) Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Canan Eren ATAY canan@cs-deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Hülya BOYACIOĞLU hulya.boyacioglu@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. (İng) Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emre ÇEK emre.cek@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Endüstri Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Bilge BİLGEN bilge.bilgen@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ burak.sengoz@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Şenol ÖZYALIN senol.ozyalin@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKBULUT makbulut@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Çağatay PAMUKÇU cagatay.pamukcu@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. M. Evren TOYGAR evren.toygar@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Bahadır UYULGAN bahadir.uyulgan@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Ümit Halis ERDOĞAN umit.erdogan@deu.edu.tr
 13. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
  Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ yusuf.gumus@deu.edu.tr
  Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ ilkay.tas@deu.edu.tr
  Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Pınar IŞILDAR pinar.isildar@deu.edu.tr
 14. Tıp Fakültesi
  Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Hülya ELLİDOKUZ hulya.ellidokuz@deu.edu.tr

  Last updated on February 23rd, 2018

 1. Devlet Konservatuarı
  Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Elif AKTUĞ elif.aktug@deu.edu.tr
  Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Pınar Uçman KARAÇALI pinar1@temple.edu
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon Yüksekokulu
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. FTR Bölüm Koordinatörü Doç.Dr. Yeşim ŞENGÜL yesim.salik@deu.edu.tr
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. FTR Bölüm Koordinatörü Araş. Gör. Melda Soysal Tomruk melda.soysal@deu.edu.tr
 3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Aksel ÇELİK aksel.celik@deu.edu.tr
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Antrönörlük Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Erkan GÜNAY gunayerkan@deu.edu.tr
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Arş.Gör. Fırat ÖZDALYAN firat.ozdalyan@deu.edu.tr
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Arş.Gör. Merve KOCA merve.koca@deu.edu.tr
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Uzm. İpek AYDIN ipek.aydin@deu.edu.tr

  Last updated on February 23rd, 2018

 1. Adalet Meslek Yüksekokulu
  Adalet Meslek Yüksekokulu
  Yüksekokul Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK ayse.fsimsek@deu.edu.tr
 2. Efes Meslek Yüksekokulu
  Efes Meslek Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. Nihan GÖĞÜŞ nihan.gogus@deu.edu.tr
 3. İzmir Meslek Yüksekokulu
  İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Koordinatörü Dr. L.Özlem KARACA AKKAN ozlem.karaca@deu.edu.tr
  İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Rabia Bahar ÜSTE bahar.uste@deu.edu.tr
 4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekolulu Müdürlüğü Yüksekokul Koordinatörü Öğr.Gör. Evrim UMUT evrim.umut@deu.edu.tr
 5. Seferhisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  Seferhisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Yeşim COŞAR yesim.cosar@deu.edu.tr
 6. Torbalı Meslek Yüksekokulu
  Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Geoteknik Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Celalettin ŞİMŞEK celalettin@deu.edu.tr
  Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sondaj Tekniği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Zülfü DEMİRKIRAN zulfu.demirkiran@deu.edu.tr
  Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü End.Cam ve Seramik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.İlker ÖZKAN ilker.ozkan@deu.edu.tr
  Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Doğal Yapı Taş. Tekn. Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU ramazan@deu.edu.tr