FARABİ KOORDİNATÖRLERİ


 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
  Enstitü Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr.Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU a.mehmetefendioglu@deu.edu.tr
 2. Deniz Bilimleri Enstitüsü
  Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Gökdeniz NEŞER gokdeniz.neser@deu.edu.tr
  Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Ferah KOÇAK YILMAZ ferah.kocak@deu.edu.tr
 3. Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü
  Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Enstitü Koordinatörü Doç.Dr.Bekir Zakir ÇOBAN bekir.coban@deu.edu.tr
 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Enstitü Koordinatörü Doç.Dr.Ercan AKPINAR ercan.akpinar@deu.edu.tr
 5. Fen Bilimleri Enstitüsü
  Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Güleser KALAYCI DEMİR guleser.kalayci@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği  Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Orhan GÜNDÜZ orhan.gunduz@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Doç.Dr.Neval BAYCAN PARILTI
  Fen Bilimleri Enstitüsü Araş.Gör.Umur Hasan ALSANCAK
  Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Emre ÇEK emre.cek@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Bilge BİLGEN bilge.bilgen@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Canan EREN ATAY canan@cs.deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Ersin KOROLAY ersin.korolay@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKBULUT makbulut@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Şenol ÖZYALIN senol.ozyalin@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Burak ŞENGÖZ burak.sengöz@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Egemen TEOMETRE egemen.teomete@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.A.Hamdi DELİORMANLI ahmet.deliormanli@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Evren TOYGAR evren.toygar@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZKURT ahmet.ozkurt@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Deniz ORHUN deniz.orhun@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Hayat ZENGİN hayat.zengin@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Ali Bülent ÖNAY bulent.onay@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilim.ve Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Erdeniz ÖZEL erdeniz.ozel@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Bölümü Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Aylin ALIN aylin.alin@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Kadiye ERTEKİN kadriye.ertekin@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Yavuz ERGÜN yavuz.ergun@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Hamza POLAT hamza.polat@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Celal Cem SARIOĞLU celalcem.sarioglu@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Ümit Halis ERDOĞAN umit.erdogan@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Okan FISTIKOĞLU okan.fistikoglu@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Doğan YAŞAR dogan.yasar@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süstaşları Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Kerim KÜÇÜK kerim.kücük@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Atilla ULUĞ atilla.ulug@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Jeotermal Enerji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Erdeniz ÖZEL erdeniz.ozel@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Lojistik Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Durmuş Ali DEVECİ adeveci@deu.eud.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Raziye ÖZTÜRK ÜREK raziye.urek@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Metin SABUNCU metin.sabuncu@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları ve İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Ömür Yaşar SAATÇİOĞLU yasar.saatci@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Recep YİĞİT recep.yigit@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü İşsağlığı ve Güvenliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Muharrem Kemal ÖZFIRAT kemal.ozfirat@deu.edu.tr
  Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Emel KURUOĞLU KANDEMİR emel.kuruoglu@deu.edu.tr
 6. Güzel Sanatlar Enstitüsü
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Film Tasarım Anasanat Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Nihan BENCOYA nihan.bencoya@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Sadık TÜMAY sadik.tumay@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Filiz Adıgüzel TOPRAK filiz.adiguzel@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Bölümü Koordinatörü Araş. Gör.Ceren Bulut YUMRUKAYA ceren.bulut@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Arzu ATIL arzu.cakir45@gmail.com
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Pınar Uçman KARAÇALI pinar1@temple.edu
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Opera Anasanat Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Pınar Uçman KARAÇALI pinar1@temple.edu
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Levent ERGÜN levent.ergun@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.A.Feyzi KORUR feyzi.korur@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Aylin DİNLER aylin.dinler@gmail.com
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.A.Temel KÖSELER temel.koseler@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Leyla YILDIRIM leyla.yildirim@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Bölümü Koordinatörü Araş. Gör.Koral İLHAN killhan2003@yahoo.co.uk
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Mustafa GÜVENÇER mustafa.guvencer@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Tuğbay İNAN tugbay.inan@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Bölümü Koordinatörü Arş.Gör.Çağdaş GÜDÜCÜ cagdas.guducu@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Canan Çoker canan.coker@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Sedef Gidener sedef.gidener@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Gül ERGÖR gul.ergor@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji-Embriyoloji Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Seda ÖZBAL seda.ozbal@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz Bölümü Koordinatörü Uzm.Ody.Başak MUTLU basakogun@yahoo.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.M.Cem ERGON cem.ergon@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Hülya ELLİDOKUZ hulya.ellidokuz@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Ümit CİMLİ AKSOY umit.cimli@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Berna Musal berna.musal@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.B.Muammer KAYATEKİN muammer.kayatekin@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Yeşim ŞENGÜL yesim.salik@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Yeşim ŞENGÜL yesim.salik@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Fizyoterapi Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Yeşim ŞENGÜL yesim.salik@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Sefa KIZILDAĞ sefa.kizildag@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Bölümü Koordinatörü Aylin KARA aaylinkara@gmail.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Laboratuvar Hayvanları Bölümü Koordinatörü Meryem ÇALIŞIR biyologmeryem@hotmail.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal İnformatik Bölümü Koordinatörü Cansu GÜNDOĞAN cansu_gundogann@hotmail.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal Fizik Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Hatice DURAK hatice.durak@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ mehtap.yuksel@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyofarmasotik Bilimler Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Türkan Ertay turkan.ertay@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme Ve Akreditasyon Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.Tonay İNCEBOZ tonay.inceboz@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilimler Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Şermin Genç sermin.genc@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte YönetimBölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Özgül KARAYURT ozgul.kyurt@deu.edu.tr
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Perfüzyon Teknikleri Bölümü Koordinatörü Prof.Dr.E.Erdem Silistreli silistreli@yahoo.com
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Translasyonel Tıp Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Dr.Biyo.Vahide BAYRAKAL vbayrakal@gmail.com
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Koordinatörü Doç. Dr. Erhan Demireli erhan.demireli@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aydın mehmetaydin@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Süleyman Genç suleyman.genc@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Osman Karadeniz osman.karadeniz@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim Tercümanlık Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr.Şeyda Eraslan seyda.eraslan@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Arş. Gör. Guliz Akçasoy Bircan guliz.akcasoy@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü Koordinatörü Arş. Gör. Aydın Arı
  Arş. Gör. Ayşe Elif Ay
  aydin.ari@deu.edu.tr
  elif.ozpamir@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Barış Seçer baris.secer@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Asuman Altay asuman.altay@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Mehmet Şerif Erkek serif.erkek@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nuray Önder nuray.onder@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. İpek Deveci Kocakoç
  Yrd.Doç.Dr. Serkan ARAS
  ipek.deveci@deu.edu.tr
  serkan.aras@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Seray Kılıç seray.kilic@hotmail.com
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Didem Özer Çaylan didem.ozer@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Cenk Şakar cenk.sakar@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy akin.ersoy@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Burcu İlter burcu.ilter@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Duygu Ayhan aduygu.ayhan@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üçdoğruk yesim.ucdogruk@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Funda Uzdu Yıldız
  Araş. Gör. Murat Özgen
  funda.uzdu@deu.edu.tr
  murat.ozgen@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Koordinatörü Araş.Gör.Nalan Kahveci nalan.kahveci@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Karakoç yusuf.karakoc@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Gürkan Aktaş gurkan.aktas@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Bölümü Koordinatörü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Onur Özveri onur.ozveri@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Yunus Emre Özer
  Yrd. Doç. Dr. Naci Sevkal

  yunusemre.ozer@deu.edu.tr

  naci.sevkal@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mine Tükenmez mine.tukenmez@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Ethem Duygulu ethem.duygulu@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Deniz Kızılsümer Özer deniz.kizilsumer@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. A. Esin Yılmaz esin.yilmaz@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Tarhan
  Arş. Gör. Özlem Dalan
  cigdem.tarhan@deu.edu.tr
  ozlem.dalan@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Bölümü Koordinatörü Arş. Gör. Emir Özeren emir.ozeren@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman zerrin.toprak@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Yrd. Doç. Dr. Urungu Akgül urungu.akgul@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yrd. Doç. Dr. Gazanfer Kaya gazanfer.kaya@deu.edu.tr
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Yrd. Doç. Dr. Özlem Duva Kaya ozlem.duva@deu.edu.tr
 1. Buca Eğitim Fakültesi
  Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr.Gül ÜNAL ÇOBAN gul.unal.@gmail.com
  Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Berna CANTÜRK berna.gunhan@ gmail.com
  Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör. Zübeyde DOĞAN ALTUN zubeyded@yahoo.com
  Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr. Nevzat GÜMÜŞ nevzat.gumus@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi ABD Koordinatörü Prof.Dr. Ayfer KOCABAŞ ayfer.kocabas@gmail.com
  Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr. Nurettin YÖREK nurettin.yorek@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU kemal.yurumezoglu@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Nalan AKKUZU nalan.akkuzu@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Koordinatörü Doç. Işıkhan UĞUREL isikhan.ugurel@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör.Hediye Arzu Gökçe GÜNDÜZOĞLU arzu.gokce@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ercan UYANIK ercan.uyanık@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör.Esra USLU e.uslu@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD Koordinatörü Öğr.Gör. Ali TÜRKEL ali.turkel@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Ebru İKİZ ebru.ikiz@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Burak KARABEY burak.karabey@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Bahar BARAN bahar.baran@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Sibel ALMELEK İŞMAN sibel.almelek@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Hakan SAKAR hakan.sakar@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi ABD Koordinatörü Öğr.Gör. Dr. Berna GÜRYAY  berna.yavuz@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi ABD Koordinatörü Araş.Gör. Özge SÖNMEZ osonmez1982@yahoo.fr
  Buca Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi ABD Koordinatörü Araş.Gör.Aylin Nadire KUL aylın.kul@deu.edu.tr
 2. Denizcilik Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gamze ARABELEN gamze.arabelen@deu.edu.tr
  Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Cenk ŞAKAR cenkcpt@yahoo.com
  Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Okan TUNA otuna@deu.edu.tr
  Denizcilik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Semih YILMAZ semih.yilmaz@deu.edu.tr
 3. Edebiyat Fakültesi
  Edebiyat Fakültesi Fakülte Koordinatörü Doç.Dr. Nilsen Gökçen nilsen.gokcen@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Koordinatörü Araş.Gör. Evrim Ersöz KOÇ evrim.ersoz@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Aygün EKİN MERİÇ aygun.ekin@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Eda CAN eda.can@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Ayşegül ÖZCAN aysegul.ozcan@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Şeyda ERASLAN seyda.eraslan@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Koordinatörü Araş.Gör.Güliz AKÇASOY BİRCAN guliz.akcasoy@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Dr. Gamze ERDOĞAN gamzeerdogan72@gmail.com
  Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Derya Durusu EMEK SAVAŞ durusu@gmail.com
  Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Gazanfer KAYA gazanfer.kaya@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç.Dr. Metin ARIKAN metin.arikan@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Yrd.Doç.Dr. Urungu AKGÜL  urungu.akgul@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Araş.Gör.Serkan KOÇ serkan.koc@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Mehmet Şerif ERKEK serif.erkek@deu.edu.tr
 4. Fen Fakültesi
  Fen Fakültesi Kimya Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Kadriye ERTEKİN kadriye.ertekin@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Emel KURUOĞLU emel.kuruoğlu@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi Matematik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Celal Cem SARIOĞLU celalcem.sarioglu@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Tuğba YILDIZ tugba.ozkal@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi Fizik Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Muhammed DENİZ muhammed.deniz@deu.edu.tr
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi
  Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım  Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Nihan BENCOYA nihan.bencoya@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf  Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Sadık TÜMAY sadik.tumay@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Filiz Adıgüzel TOPRAK filiz.adiguzel@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Koordinatörü Araş. Gör.Ceren Bulut YUMRUKAYA ceren.bulut@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Arzu ATIL arzu.cakir45@gmail.com
  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.A.Feyzi KORUR feyzi.korur@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri  Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Levent ERGÜN levent.ergun@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları  Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Aylin DİNLER aylin.dinler@gmail.com
  Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.A.Temel KÖSELER temel.koseler@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Leyla YILDIRIM leyla.yildirim@deu.edu.tr
 6. Hemşirelik Fakültesi
  Hemşirelik Fakültesi Fakülte  Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ ozlem.kguclu@deu.edu.tr
 7. Hukuk Fakültesi
  Hukuk Fakültesi Fakülte Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nalan KAHVECİ nalan.kahveci@deu.edu.tr
 8. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Koordinatörü (Kamu Yönetimi) Doç. Dr. Ayşen UYSAL aysen.uysal@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Koordinatör Yrd. (ÇEKO) Araş. Gör. Efe ÇINAR efe.cinar@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Koordinatör Yrd. (ÇEKO) Araş. Gör. Pelin TUAÇ pelin.tuac@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ebru TOLAY ebru.tolay@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Sahra SAYĞAN sahra.saygan@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Aydın ARI aydin.ari@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Ayşe Elif AY elif.ay@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Asuman ALTAY asuman.altay@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Şahin Karabulut sahin.karabulut@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Yunus Emre ÖZER yunusemre.ozer@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. M.Naci SEVKAL naci.sevkal@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Duygu Köleoğlu duygu.demirsat@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Barış SEÇER baris.secer@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. İpek Deveci KOCAKOÇ ipek.deveci@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Serkan ARAS serkan.aras@deu.edu.tr
 9. İlahiyat Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ sukru.keyifli@deu.edu.tr
  İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇİÇEK mehmet.cicek@deu.edu.tr
 10. İşletme Fakültesi
  İşletme Fakültesi Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Burcu İLTER burcu.ilter@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Burcu İLTER burcu.ilter@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Koordinatörü Doç. Dr.Müge Vural TUNAER muge.tunaer@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Deniz KIZILSÜMER deniz.kizilsumer@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Doç. Dr.Gürhan AKTAŞ gurhan.aktas@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Duygu AYHAN duygu.ayhan@deu.edu.tr
 11. Mimarlık Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi Fakülte Farabi Koordinatörü Doç. Dr. S.Cengiz YESÜGEY cengiz.yesugey@deu.edu.tr
  Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Hayat ZENGİN hayat.zengin@deu.edu.tr
  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Özgül Yılmaz KARAMAN ozgul.yilmaz@deu.edu.tr
 12. Mühendislik Fakültesi
  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. (ing) Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Canan Eren ATAY canan@cs-deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Hülya BOYACIOĞLU hulya.boyacioglu@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. (İng) Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emre ÇEK emre.cek@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Endüstri Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Bilge BİLGEN bilge.bilgen@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ burak.sengoz@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Şenol ÖZYALIN senol.ozyalin@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKBULUT makbulut@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Çağatay PAMUKÇU cagatay.pamukcu@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. M. Evren TOYGAR evren.toygar@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Bahadır UYULGAN bahadir.uyulgan@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Ümit Halis ERDOĞAN umit.erdogan@deu.edu.tr
 13. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
  Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ yusuf.gumus@deu.edu.tr
  Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ ilkay.tas@deu.edu.tr
  Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Pınar IŞILDAR pinar.isildar@deu.edu.tr
 14. Tıp Fakültesi
  Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Hülya ELLİDOKUZ hulya.ellidokuz@deu.edu.tr
 1. Devlet Konservatuarı
  Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Suzan ŞENOL suzan.senol@deu.edu.tr
  Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Pınar Uçman KARAÇALI pinar1@temple.edu
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon Yüksekokulu
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. FTR Bölüm Koordinatörü Doç.Dr. Yeşim ŞENGÜL yesim.salik@deu.edu.tr
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. FTR Bölüm Koordinatörü Araş. Gör. Melda Soysal Tomruk melda.soysal@deu.edu.tr
 3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Aksel ÇELİK aksel.celik@deu.edu.tr
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Antrönörlük Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Erkan GÜNAY gunayerkan@deu.edu.tr
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Arş.Gör. Fırat ÖZDALYAN firat.ozdalyan@deu.edu.tr
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Arş.Gör. Merve KOCA merve.koca@deu.edu.tr
  Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü Koordinatörü Uzm. İpek AYDIN ipek.aydin@deu.edu.tr
 1. Adalet Meslek Yüksekokulu
  Adalet Meslek Yüksekokulu
  Yüksekokul Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr. Ayşe FIRAT ŞİMŞEK ayse.fsimsek@deu.edu.tr
 2. Efes Meslek Yüksekokulu
  Efes Meslek Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. Nihan GÖĞÜŞ nihan.gogus@deu.edu.tr
 3. İzmir Meslek Yüksekokulu
  İzmir Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Koordinatörü Dr. L.Özlem KARACA AKKAN ozlem.karaca@deu.edu.tr
  İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Rabia Bahar ÜSTE bahar.uste@deu.edu.tr
 4. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekolulu Müdürlüğü Yüksekokul Koordinatörü Öğr.Gör. Evrim UMUT evrim.umut@deu.edu.tr
 5. Seferhisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  Seferhisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Yeşim COŞAR yesim.cosar@deu.edu.tr
 6. Torbalı Meslek Yüksekokulu
  Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Geoteknik Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Celalettin ŞİMŞEK celalettin@deu.edu.tr
  Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sondaj Tekniği Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Zülfü DEMİRKIRAN zulfu.demirkiran@deu.edu.tr
  Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü End.Cam ve Seramik Bölümü Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.İlker ÖZKAN ilker.ozkan@deu.edu.tr
  Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Doğal Yapı Taş. Tekn. Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Ramazan HACIMUSTAFAOĞLU ramazan@deu.edu.tr