AKADEMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI


  1. Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile akademik işbirliği protokolü yapmak isteyen birim (Dekanlıklar veya Müdürlükler olarak), protokol yapmak istediği üniversiteyle hazırladığı taslağı, Hukuk Müşavirliğine göndererek uygun olup olmadığına dair görüş alır.
  2. Uygun görüş aldıktan sonra Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderir.
  3. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, protokol metinlerinin, Senatoda görüşülerek onaylanma sürecini yürütür.
  4. Senatoda onaylanan protokoller, 2 adet Türkçe, 2 adet İngilizce (istendiği takdirde 2 adet karşı okulun kendi dilinde) olmak üzere Rektör tarafından imzalanır.
  5. İmzalanan protokoller, karşı kuruma imzalattırılmak üzere, ilgili birime gönderilir. İmzaların tamamlanmasını takiben, Türkçe ve İngilizce birer kopyası ilgili birim tarafından Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne iletilir.
İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARIMIZ  Güncellenmektedir!

isbirligi_turkce-grafik

Akademik İşbirliği Protokollerinin Ülkelere Göre Dağılımı (2016)

ÜLKELER ANLAŞMA SAYISI
ABD 12
G.Kore 5
Almanya 4
Fransa 4
Kosova 4
Polonya 3
Romanya 3
Kazakistan 3
Avusturya 2
İtalya 2
KKTC 9
Çin 3
İngiltere 2
Belçika 2
Bosna Hersek 2
Diğer 14