19 Dec 2014
December 19, 2014

GİDEN AKADEMİSYEN DERS VERME

0 Yorum

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (AKADEMİSYEN DEĞİŞİMİ)

Ders verme hareketliliğinin hedefleri

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personeli ile işletme personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek,
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,
 • Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

Ders verme hareketliliğinin alt faaliyetleri

Ders verme hareketliliği 2 şekilde gerçekleştirilebilir:

 1. Türkiye’de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumunda çalışan akademik personelin yurtdışında ortak olunan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere gitmesi,
 2. Yurtdışında bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de EÜB sahibi yükseköğretim kurumuna ders vermek üzere davet edilmesi.

Neden üç (3) günlük fonlama yapılıyor?
Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen hibeden daha fazla sayıda akademisyenin yararlanmasını hedeflediğimiz için değişime gidecek öğretim üyelerimizin ders verme süresi 3 gün ile sınırlandırılmıştır. Kontenjanlar, akademisyen, öğrenci ve ikili anlaşma sayıları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Üç gün değişime giden akademisyene üç gün de yol için harcırah verilerek toplam beş(5) günlük fonlama yapılmaktadır.

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20 €
100 – 499 KM arası 180
500 – 1999 KM arası 275
2000 – 2999 KM arası 360
3000 – 3999 KM arası 530
4000 – 7999 KM arası 820
8000 KM ve üzeri 1500

2018– 2019 Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek Hibe Miktarları

Ülke Grupları Hareketlilikte gidilen ülkeler Günlük Hibe Miktarları ( €)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya,  Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 119

AKADEMİSYEN DEĞİŞİMİNE GİTMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

– Hareket tarihinden en az 40 gün önce Dekanlığınızın/Müdürlüğünüzün ilgili birimine başvurunuz.

1- Davet Mektubu

Davet eden kurumca imzalanmış olmalıdır.

Üzerinde yazılı tarihler akademisyenin yurtdışında olduğu tarihleri kapsamalıdır.

2- STAFF MOBILITY FOR TEACHING MOBILITY AGREEMENT

 • Davet eden kurumca imzalanmış ve mühürlü olmalıdır.
 • İlgili belgenin 2 gün ders verecek şekilde olması, daha fazla akademisyenin değişimden faydalanabilmesi için öngörülmüştür.
 • 2 günden fazla olan belgeler kabul edilemeyecektir.
 • Ders verme süresi 8 ders saatinden az olamaz.

3- Kurumlararası anlaşma fotokopisi

 • Davet edilen ülke ile yapılan kurumlararası anlaşma fotokopisi evraklara eklenmelidir.

4- Euro Hesap Cüzdanı Fotokopisi

 • Herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi’nde vadesiz Euro hesabı açtırınız.
 • Farklı bankalarda hesap açılması, hibeden havale masrafı düşülmesine neden olacaktır.

5- Seyahat Bileti Fotokopisi

 • Ödenecek ücretin hesaplanabilmesi için seyahat bileti veya rezervasyon belgesinin üzerinde mutlaka uçuş ücretinin görünmesi gerekmektedir. (Eğitim verme tarihleriniz ile gidiş/dönüş tarihleriniz çakışmamalıdır.)

6- Yurtdışı Görevlendirme

 • Görevlendirmenin Rektörlük üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • Görevlendirme belgesinde, ne maksatla gönderileceği bölümünde, hareketliliğin Erasmus kapsamında olduğu belirtilmelidir.
 • Görev süresi, yurtdışında kalınan süreyi kapsamalıdır.(Yurtdışında daha uzun süre kalınabilir. Ancak 5 günü hibelendirilmektedir).
 • Hareketliliğin yolluklu-yevmiyeli olduğu belirtilmelidir.
 • Masrafların nereden karşılanacağı bölümüne; “kurum dışından(Erasmus)” yazılmalıdır.

7-Personel Hareketliliği Sözlesmesi

 • Planlanan ders verme hareketliliği süresinin, daha fazla akademisyenin değişimden faydalanabilmesi için 2 gün olması öngörülmüştür.

Ders verme süresi, 8 ders saatinden az olamaz.

8- Öğretim Elemanı Bilgi Formu

 • Ders verme süresi ve saati, hareketliliğin başlangıç ve bitiş tarihleri diğer belgelerle tutarlı olmalıdır.
 • Ödemeye ilişkin bölümler koordinatörlüğümüzce doldurulacaktır.

– Belgelerin, Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne hareket tarihinizden en az 30 gün önce dekanlık/müdürlük üst yazısı ile ulaşmasını sağlayınız.

– Ulusal ajans tarafından, üniversitemize tahsis edilen ödenek üniversitemizin hesabına aktarılmışsa alacağınız toplam hibenin %80’lik kısmı gitmeden önce hesabınıza yatırılır. Aksi takdirde Ulusal Ajans’tan ödenek aktarımı yapıldıktan sonra tüm ödeme hesabınıza aktarılır.

NOT: Değişimden dönerken değişim yaptığınız kurumdan alacağınız Confirmation of Teaching Mobility belgesini getirmeyi unutmayınız. İlgili belge imzalı ve mühürlü olmalıdır.

*Tüm belgelerde, ders verme süreleri ve saatleri birbirleri ile tutarlı olmalıdır.

AKADEMİSYEN DEĞİŞİMİ DÖNÜŞÜNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

– Yurtdışından dönüşünüzden itibaren 1 (bir) hafta içinde Dekanlık/Müdürlük ilgili birimine aşağıda kayıtlı belgeleri teslim ediniz.

1- Seyahat Bileti

 • Seyahat dönüşü uçak biletinin aslı ve faturası istenir.
 • VUK 334 No’lu Genel Tebliği uyarınca, havayolları tarafından basılı kağıt kullanılmak veya kaşe ya da damga tatbik edilmek, acentalar tarafından ise kaşe basılmak ve imza atılmak sureti ile düzenlenen elektronik yolcu biletleri fatura yerine geçmektedir.
 • Belge üzerinde bilet fiyatı mutlaka belirtilmiş olmalıdır.
 • Uçuş kartları biletle beraber teslim edilmelidir.

2- Confirmation of Teaching Mobility

 • Belgedeki imza ve mühür eksiksiz olmalıdır.

3- AB Anketi

 • Katılımcı, yurtdışında gerçekleştirdiği hareketlilik sonrasında, anketi doldurması için kendisine gönderilen daveti almasını izleyen 30 takvim günü içerisinde, çevrim içi AB Anketini doldurup teslim eder. Çevrim içi AB Anketini doldurup teslim etmeyen katılımcılardan aldıkları mali desteğin kısmen veya tamamen geri ödemesi gerekebilecektir.

4- Dekanlık/Müdürlük Üst Yazısı

 • Tüm belgeleri, Rektörlük Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne dönüşünüzden itibaren 15 gün içinde dekanlık üst yazısı ile ulaşmasını sağlayınız.

– %20’lik miktar AB Anketinin tesliminden sonra en geç 45 gün içinde hesaba havale edilir.