FARABİ KOORDİNATÖRLERİ


 1. Buca Eğitim Fakültesi
  Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN raziye.oban@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr.Gül ÜNAL ÇOBAN gul.unal.@gmail.com
  Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Işıkhan UĞUREL isikhan.ugurel@ gmail.com
  Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör. Zübeyde DOĞAN ALTUN zubeyded@yahoo.com
  Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr. Nevzat GÜMÜŞ nevzat.gumus@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi ABD Koordinatörü Prof.Dr. Ayfer KOCABAŞ ayfer.kocabas@gmail.com
  Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi ABD Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Behlül GÜLER behlul.guler@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi ABD Koordinatörü Doç.Dr. Rabia TANEL rabia.tanel@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör. Nalan AKKUZU nalan.akkuzu@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Handan BOYACI EMİROĞLU handan.boyaci@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi ABD Koordinatörü Prof. Dr. Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN raziye.oban@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi ABD Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Ercan UYANIK ercan.uyanık@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD Koordinatörü Arş.Gör.Esra USLU BEYHAN e.uslu@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali TÜRKEL ali.turkel@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Fatma Ebru İKİZ ebru.ikiz@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi  Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burak KARABEY burak.karabey@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD Koordinatörü Doç. Dr.  Bahar BARAN bahar.baran@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi ABD Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Sibel ALMELEK İŞMAN sibel.almelek@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi ABD Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Mümtaz Hakan SAKAR hakan.sakar@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi ABD Koordinatörü Öğr.Gör. Dr. Berna GÜRYAY  berna.yavuz@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi ABD Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan ŞİREN ayhan.siren@deu.edu.tr
  Buca Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi ABD Koordinatörü Araş.Gör.Aylin Nadire KUL aylın.kul@deu.edu.tr
 2. Denizcilik Fakültesi
  Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze ARABELEN gamze.arabelen@deu.edu.tr
  Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Cenk ŞAKAR cenkcpt@yahoo.com
  Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Okan TUNA otuna@deu.edu.tr
  Denizcilik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü Koordinatörü Öğr. Gör. Semih YILMAZ semih.yilmaz@deu.edu.tr
 3. Edebiyat Fakültesi
  Edebiyat Fakültesi Fakülte Koordinatörü Doç.Dr. Nilsen Gökçen nilsen.gokcen@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Koordinatörü Araş.Gör. Evrim Ersöz KOÇ evrim.ersoz@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Koordinatörü Araş.Gör. Fatih Hakan KAYA fatih.kaya@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Eda CAN eda.can@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Ayşegül ÖZCAN aysegul.ozcan@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Şeyda ERASLAN seyda.eraslan@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Dr. Gamze ERDOĞAN gamzeerdogan72@gmail.com
  Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Derya Durusu EMEK SAVAŞ durusu@gmail.com
  Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gazanfer KAYA gazanfer.kaya@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç.Dr. Metin ARIKAN metin.arikan@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi  Urungu AKGÜL  urungu.akgul@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Araş.Gör.Serkan KOÇ serkan.koc@deu.edu.tr
  Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Murat YILMAZ yilmaz.murat@deu.edu.tr
 4. Fen Fakültesi
  Fen Fakültesi Kimya Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Kadriye ERTEKİN kadriye.ertekin@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Emel KURUOĞLU emel.kuruoğlu@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi Matematik Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Celal Cem SARIOĞLU celalcem.sarioglu@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Tuğba YILDIZ tugba.ozkal@deu.edu.tr
  Fen Fakültesi Fizik Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Muhammed DENİZ muhammed.deniz@deu.edu.tr
 5. Güzel Sanatlar Fakültesi
  Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım  Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Nihan BENCOYA nihan.bencoya@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf  Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sadık TÜMAY sadik.tumay@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Filiz Adıgüzel TOPRAK filiz.adiguzel@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Koordinatörü Araş. Gör.Ceren Bulut YUMRUKAYA ceren.bulut@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Arzu ATIL arzu.cakir45@gmail.com
  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.A.Feyzi KORUR feyzi.korur@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri  Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Levent ERGÜN levent.ergun@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları  Bölümü Koordinatörü Öğr.Gör.Aylin DİNLER aylin.dinler@gmail.com
  Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi A.Temel KÖSELER temel.koseler@deu.edu.tr
  Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Leyla YILDIRIM leyla.yildirim@deu.edu.tr
 6. Hemşirelik Fakültesi
  Hemşirelik Fakültesi Fakülte  Koordinatörü Doç. Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ ozlem.kguclu@deu.edu.tr
 7. Hukuk Fakültesi
  Hukuk Fakültesi Fakülte Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali Gümrah TOKER aligumrah@hotmail.com
  Hukuk Fakültesi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Uğur SAMANCI ugursamanci@gmail.com
  Hukuk Fakültesi Araş. Gör. Töre GÜNSAY toregunsay@hotmail.com
 8. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Koordinatörü (Kamu Yönetimi) Doç. Dr. Ayşen UYSAL aysen.uysal@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Koordinatör Yrd. (ÇEKO) Araş. Gör. Efe ÇINAR efe.cinar@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Koordinatör Yrd. (ÇEKO) Araş. Gör. Pelin TUAÇ pelin.tuac@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru TOLAY ebru.tolay@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Sahra SAYĞAN sahra.saygan@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Koordinatörü
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Ayşe Elif AY elif.ay@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Asuman ALTAY asuman.altay@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Şahin Karabulut sahin.karabulut@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Yunus Emre ÖZER yunusemre.ozer@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M.Naci SEVKAL naci.sevkal@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Duygu Köleoğlu duygu.demirsat@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve End. İliş. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Barış SEÇER baris.secer@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. İpek Deveci KOCAKOÇ ipek.deveci@deu.edu.tr
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Serkan ARAS serkan.aras@deu.edu.tr
 9. İlahiyat Fakültesi
  İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Şükrü KEYİFLİ sukru.keyifli@deu.edu.tr
  İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr. Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇİÇEK mehmet.cicek@deu.edu.tr
 10. İşletme Fakültesi
  İşletme Fakültesi Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Burcu İLTER burcu.ilter@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Burcu İLTER burcu.ilter@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Koordinatörü Doç. Dr.Müge Vural TUNAER muge.tunaer@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Deniz KIZILSÜMER deniz.kizilsumer@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Doç. Dr.Gürhan AKTAŞ gurhan.aktas@deu.edu.tr
  İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Duygu AYHAN duygu.ayhan@deu.edu.tr
 11. Mimarlık Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi
  Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Koordinatörü Doç. Dr. Hayat ZENGİN hayat.zengin@deu.edu.tr
  Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgül Yılmaz KARAMAN ozgul.yilmaz@deu.edu.tr
 12. Mühendislik Fakültesi
  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Müh. (ing) Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Canan Eren ATAY canan@cs-deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Hülya BOYACIOĞLU hulya.boyacioglu@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. (İng) Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet Emre ÇEK emre.cek@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Endüstri Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Bilge BİLGEN bilge.bilgen@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ burak.sengoz@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Şenol ÖZYALIN senol.ozyalin@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Mehmet AKBULUT makbulut@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Çağatay PAMUKÇU cagatay.pamukcu@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. M. Evren TOYGAR evren.toygar@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Bahadır UYULGAN bahadir.uyulgan@deu.edu.tr
  Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Bölümü Koordinatörü Doç.Dr. Ümit Halis ERDOĞAN umit.erdogan@deu.edu.tr
 13. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
  Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Fakülte Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf GÜMÜŞ yusuf.gumus@deu.edu.tr
  Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlkay TAŞ ilkay.tas@deu.edu.tr
  Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Koordinatörü Araş. Gör. Pınar IŞILDAR pinar.isildar@deu.edu.tr
 14. Spor Bilimleri Fakültesi
  Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Erkan GÜNAY erkan.gunay@deu.edu.tr
  Öğr. Gör.İpek AYDIN ipek.aydin@deu.edu.tr
  Öğr. Gör. Dr. Celal GENÇOĞLU celal.gencoglu@deu.edu.tr
 15. Tıp Fakültesi
  Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu Bölümü Koordinatörü Prof.Dr. Hülya ELLİDOKUZ hulya.ellidokuz@deu.edu.tr
 1. Devlet Konservatuarı
  Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi  Elif AKTUĞ elif.aktug@deu.edu.tr
  Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Koordinatörü Doç.Dr.Pınar Uçman KARAÇALI pinar1@temple.edu
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon Yüksekokulu
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. FTR Bölüm Koordinatörü Doç.Dr. Yeşim ŞENGÜL yesim.salik@deu.edu.tr
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. FTR Bölüm Koordinatörü Araş. Gör. Melda Soysal Tomruk melda.soysal@deu.edu.tr