26 Dec 2014
December 26, 2014

GELEN ÖĞRETİM ELEMANI

0 Yorum

Mevlana Değişim Programı kapsamında, anlaşmalı üniversitelerden üniversitemize gelmek isteyen bir öğretim elemanın, başvuru döneminde (yayınlarını, projelerini, çalışmalarını, verdiği dersleri vb. içeren) akademik portfolyosunu sunması ve en az 2 (iki) hafta en fazla 3 (üç) ay üniversitemizde öğretim faaliyetinde bulunabilecek olması gerekmektedir. (YÖK KARAR.2015.8.)

Mevlana Değişim Programı kapsamında, anlaşmalı yurtdışı üniversitelerde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretim elemanları programdan yararlanamazlar. (YÖK KARAR.2015.8.)

Mevlana Değişim Programı’ndan, ünvanları itibarı ile üniversitelerinde ders verme görevi bulunan (profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, okutman) öğretim elemanları yararlanabilmektedir.

AÇIKLAMALAR:

Öğretim Elemanı Katılım Belgesi

Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı

Öğretim Elemanı Nihai Raporu

Öğretim Elemanı Bilgi Formu

Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi

YARDIMCI BELGELER

Alan Kodları*

Kurum Kodları*

*YUKARDAKİ EVRAKLARI DOLDURURKEN YARARLANACAĞINIZ BELGELERDİR.