ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU

Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Kabulü (DEYÖS)

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ESASLAR

Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri; Üniversitemiz tarafından yapılacak olan “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)” sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak kontenjan dahilinde yapılacaktır. Yerleştirme puanlarının eşit olması halinde yaşı en küçük olana öncelik verilecektir.

 • Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (DEYÖS)’de 50 (elli) ve üzeri puan alanlar değerlendirmeye alınacaklardır.
 • Boş kalan kontenjan ilanı yapılmayacaktır.
 • Tercih edilmeyen bölümlere yerleştirme yapılmayacaktır.

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar Üniversitemiz lisans/ön lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

Yurtdışından öğrenci kabulü ile ilgili başvuru şartları, sınavlar, tercihler vb. konular hakkında bilgi almak ve “Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi” ne ulaşmak için tıklayınız…

KESİN KAYITLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

1) Katkı payı/öğrenim ücretlerini öğrenci numarasıyla en yakın İş Bankası Şubesine müracaat ederek öğrenebilir ve ödeyebilirsiniz.

2) Web üzerinden kayıt işlemlerinde yardımcı olmak için izleyeceğiniz adımlar aşağıda belirtilmiştir;

 • http://www.deu.edu.tr adresinden web sitesine giriş,
 • DEBİS girişine gelerek debis hesabını (öğrenci numarası@ogr.deu.edu.tr)  ve şifre (doğum tarihi GG/AA/YYYY şeklinde) yazarak menüye giriş,
 • Sol tarafta Öğrenci İşleri altında “Yeni Kayıt ” adımını seçerek kayıt bilgilerini girilerek sırasıyla;
  • Genel Bilgiler
  • Aile Adres Bilgileri
  • Kimlik Bilgileri
  • Eğitim Bilgileri

yer almaktadır.

Bilgi girişleri tamamladıktan sonra son bir kontrol yapılarak kayıt onayı verilir ve kayıt işlemi tamamlanır.

Daha sonra, belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kayıt için gerekli belgelerini teslim ederek kayıt işlemleri tamamlanır.

3) Üniversitemizin hazırlık sınıfı bulunan birimlerini kazanan öğrencilerin “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı” na katılmaları zorunludur. Sınav belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yapılacaktır. (24 Sokak No:2 Dokuzçeşmeler Buca/İZMİR)

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı hakkındaki bilgilere (sınav tarihi, sınav saati ve yerlerini) www.ydy.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilirsiniz. (Tel: 232 420 44 25)

4) Kayıt yaptıran öğrencilerin Türkçe seviyelerinin belirlenmesi için Üniversitemiz Dil Eğitimi ve Araştırma Merkezi (DEDAM) tarafından düzenlenen Türkçe Seviye Sınavına girmeleri gerekmektedir.

DİĞER AÇIKLAMALAR

 1. a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz
 2. b)Kayıt için istenilen belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. c) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
 4. d)Belirlenen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. e) Kesin kayıtlar belirlenen günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

ADRES:

Cumhuriyet Bulvarı No:144 Alsancak/İZMİR

TEL: 0 232 412 14 01

Yurtdışından öğrenci kabulü ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Burslusu

Başvurulan burs düzeyine göre bir alt düzeydeki programdan (örneğin yüksek lisans için lisans programından) mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar Türkiye Burslarına başvurabilir.

Burs Olanakları

 1. Aylık burs ödemesi
 2. Barınma
  III. Üniversite öğrenim harcı
 3. Sağlık giderleri
 4. Türkçe dil eğitimi (1 yıl)
 5. Geliş-gidiş ulaşım katkısı

Detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye Bursları

Özel Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciyi veya bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaksızın belirli konularda bilgilerini artırmak için ders alan kişileri, ifade eder.

Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin özel öğrenci statüsünden yararlanabilmeleri için;

 1. a) Kayıtlı oldukları programda en az bir yarıyılı tamamlayarak genel not ortalamasının asgari, 4’lük sistemde 3 (üç), 100’lük sistemde 80 (seksen) olması,
 2. b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince disiplin cezası almamış olmaları,
 3. c)  Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumları ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirme puanı ile kayıtlanan öğrencilerin, kayıt olduğu yıldaki puanının, özel öğrenci olarak öğrenime devam edeceği programın aynı yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması, gereklidir.
 4. d) Yaz okulunda ders alacak öğrenciler veya bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan kişiler ile sağlık ve güvenlik sorunu olan veya afete uğrayan öğrenciler için ikinci fıkra koşulları aranmaz.
 5. e) Hazırlık sınıflarına özel öğrenci kabul edilmez.

Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru süresi

MADDE 6- (1) Özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte derslere kayıt süresi içinde ilgili birime başvurmaları gerekir.

 1. a) Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup, ön lisans ve lisans programlarından ders almak isteyenler için mezuniyete ilişkin belge,
 2. b) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrenciler için,
 • Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin belge,
 • Not durum belgesi (Transkript),
 • Yabancı dille eğitim yapılan programlara gelecek öğrencilerin yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge,
 • Öğrencinin yerleştirme puanına ilişkin belge,
 • Ders içeriklerini gösterir belge,
 • Sağlık sorunları nedeniyle başvurularda Sağlık Kurulu Raporu,
 • Afet ve can güvenliği durumlarında yetkili makamlardan alınan belge,
 1. c) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olmayıp lisansüstü programlarda ders almak isteyen kişiler için, lisans/yüksek lisans öğrenimi not durum belgesi (Transkript) ve diploma fotokopisi.

Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen ders saat ücretini en geç ders kaydı sırasında ödemeleri gerekir.