DİPLOMA DENKLİK BELGESİ (LİSE)


Yurt dışındaki ortaöğretim kurumlarından mezun olanların aldıkları diplomalarının Türkiye’deki ortaöğretim kurumları diplomalarına denk olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.

Denklik işlemi, yurt içinde il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki milli eğitim müdürlüklerinde, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri veya ataşeliklerde yürütülmektedir.

Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü (Denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem) üzerinden gerçekleştirilir.

Denklik işlemi için istenilen belgeler:

  • Başvuru Formu (Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, e-Denklik modülü üzerinden “Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formu (EK-1)” doldurulur, aşağıdaki belgelerin aslı ve birer fotokopisi forma eklenir.)
  • Kimlik Belgesi, İkamet İzin Belgesi, Geçici Koruma Belgesi, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, Pasaport belgelerinden biri
  • Belgelerin noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikler tarafından onaylanmış Türkçe tercümeleri
  • Apostil, Apostil olmadığı durumlarda eğitim bakanlığı, dışişleri bakanlığı ya da büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge

Denklik Belgesi Alacaklar İçin Başvuru Formuna eklenen belgeler başvuruda bulunanlarca sisteme yüklenir ve belgelerin asılları denklik merkezine ibraz edilir.

Belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde denlik merkezi tarafından denklik verilmez, verilmişse iptal edilir ve ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.