ERASMUS+ ANLAŞMALARI

Last updated on November 6th, 2017


Erasmus+ Programı kapsamında, tüm birimlerimizin, öğrenci ve personel değişimini içeren yeni kurumlararası anlaşmalar yapmasını, mevcut anlaşmaların da en etkin biçimde kullanılmasını desteklemekteyiz. Anlaşmalar yapılırken, öncelikle bu anlaşmanın Üniversitemize, öğrencilerimize ve personelimize değer katması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra, derslerin uyumu, tanınması, kredilendirilmesi, eğitim dili gibi akademik konuların mutlaka anlaşma yapmadan önce iyice araştırılması gerekmektedir.

Erasmus+ programı kapsamında iki farklı grup ülke ile anlaşma yapmak mümkündür:

 • Program ülkeleri ile (AB üyesi ülkeler ve İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, Makedonya)
 • Ortak Ülkelerle. Bu ülkeler, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2015 Program rehberinde, ortak ülkeler, 13 ayrı bölgeye ayrılmış olup, 3 bölge (5, 9 ve 12. bölgeler) ülkeleriyle henüz anlaşma yapılamayacağı belirtilmiştir. Anlaşma yapılabilecek bölgeler;
 • Bölge: Batı Balkanlar,
 • Bölge: Doğu Ortak Ülkeler,
 • Bölge: Güney-Akdeniz Ülkeleri,
 • Bölge: Rusya Federasyonu,
 • Bölge: Asya,
 • Bölge: Merkez Asya,
 • Bölge: Latin Amerika,
 • Bölge: Güney Afrika,
 • Bölge: Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeleri ve
 • Bölge: Diğer Endüstrileşmiş Ülkeler

Anlaşma yaparken izlenecek süreç ise kısaca şu şekildedir;

 • Anlaşma yapılacak kurumun bulunması (birimler)
 • Anlaşmada yer alacak bilgilerle ilgili karşı tarafla anlaşma sağlayarak (öğrenci/personel kontenjanları, dil kriterleri, öğrenim kademeleri gibi), bu bilgilerin formda doldurulması (birimler)
 • Her iki kurumun da kendileriyle ilgili bilgilerini (iletişim bilgileri, notlandırma sistemleri vb) formda doldurması (birimler)
 • İmza süreci (Dış İlişkiler Koordinatörlüğü)

ISCED Kodları

ERASMUS+ KURUMLARARASI ANLAŞMALARIMIZ (27/04/2017 güncellenmiştir.)

garafi-yeni2

Üniversitemizin Kurumlararası Anlaşmalarının Ülkelere Göre Dağılımı (2017)
ÜLKELER ANLAŞMA SAYISI
ALMANYA 79
BELÇİKA 13
ÇEK CUMHURİYETİ 12
FİNLANDİYA 11
FRANSA 23
HOLLANDA 15
İSPANYA 16
İTALYA 32
MACARİSTAN 13
POLONYA 32
PORTEKİZ 9
ROMANYA 16
YUNANİSTAN 17
AVUSTURYA 5
BULGARİSTAN 9
DANİMARKA 6
ESTONYA 2
HIRVATİSTAN 2
İNGİLTERE 4
İRLANDA 5
İSVEÇ 2
KIBRIS RUM KESİMİ 1
LETONYA 4
LİTVANYA 7
SLOVAKYA 3
SLOVENYA 6
TOPLAM 344