AKADEMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI

İŞBİRLİĞİ YAPMA SÜRECİİŞBİRLİKLERİMİZAKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İSTATİSTİK
  1. Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumu ile akademik işbirliği protokolü yapmak isteyen birim (Dekanlıklar veya Müdürlükler olarak), protokol yapmak istediği üniversiteyle hazırladığı taslağı, Hukuk Müşavirliğine göndererek uygun olup olmadığına dair görüş alır.
  2. Uygun görüş aldıktan sonra Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gönderir.
  3. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, protokol metinlerinin, Senatoda görüşülerek onaylanma sürecini yürütür.
  4. Senatoda onaylanan protokoller, 2 adet Türkçe, 2 adet İngilizce (istendiği takdirde 2 adet karşı okulun kendi dilinde) olmak üzere Rektör tarafından imzalanır.
  5. İmzalanan protokoller, karşı kuruma imzalattırılmak üzere, ilgili birime gönderilir. İmzaların tamamlanmasını takiben, Türkçe ve İngilizce birer kopyası ilgili birim tarafından Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne iletilir.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARIMIZ  20/09/2023′ te güncellenmiştir.

 

Yıllara Göre Akademik İşbirliği Protokol Sayıları
Yıllar  Sayılar
2013 40
2014 53
2015 64
2016 67
2017 74
2018 76
2019 78
2020 76
2021 76
2022 85