23.08.20011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Mevlana Değişim Programı’na İlişkin Yönetmelik” ve 07.07.2011 Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantı’nda kabul edilen “Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” uyarınca; 

Mevlana Değişim Programının 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılmayacağı, Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu’nun  02.11.2022  tarihli toplantısında  uygun bulunmuştur.