GELEN ÖĞRENCİ – FARABİ

KATILIM ŞARTLARIKATILIM SÜRECİİŞ AKIŞ ŞEMASIPRATİK BİLGİLER
 • Başvuruda bulunacak öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında Farabi Değişim Programı Protokolü bulunması
 • Başvuruda bulunacak öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm için Dokuz Eylül Üniversitesinin kontenjan ayırmış olması
 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2.00 (iki) olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması.
 • Yabancı dilde eğitim veren bir bölüme başvuruda bulunacak olan öğrencinin yabancı dil seviyesini gösteren belgeyi kayıtlı olduğu üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü ofisine teslim etmesi
 • Resmi olarak kendi üniversitesi tarafından Aday Öğrenci olarak belirlenmesi ve başvurusunun kendi üniversitesi tarafından resmi yazı ile Dokuz Eylül Üniversitesine iletilmesi.

DİKKAT!

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Farabi Değişim Programına katılım şartlarının eksiksiz sağlanması koşulu ile aday öğrenci başvuru süreci, kabul edilen öğrenci kayıt süreci ve dönüş işlemleri süreci aşağıda belirtilen şekildedir.

ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU SÜRECİ

 • Kayıtlı olunan üniversite ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında Farabi Değişim Programı Protokolünün bulunduğunun ve DEÜ’de eğitim alınmak istenen bölümün kontenjanının olup olmadığını Farabi Duyuruları sayfasından kontrol edilmesi,
 • Online Başvurunun yapılması; Online başvuru linki için tıklayınız!
  • Online Başvuruda İstenen Belgeler:
   • Fotoğraf
   • Not döküm belgesi
   • Yabancı dilde eğitim yapan bölümler için yabancı dil belgesi
   • ve başvuru çıktısının alınması,
 • Kayıtlı olunan üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek diğer başvuru belgeleri ve başvuru süreci ile ilgili bilgi alınması,
 • Online başvuru çıktısı ve diğer belgelerin kayıtlı olunan üniversitenin ilgili birimine DEÜ’ye gönderilmek üzere teslim edilmesi,
 • YÖK tarafından ilan edilmiş olan tarihler içerisinde DEÜ tarafından yayınlanan “Kabul Edilen Farabi Öğrenci Listesinin” DEÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü internet sitesinden takip edilmesi.

KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ, KAYIT SÜRECİ;

 • Kayıtlı olunan üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek gerekli belgeler ve teslim tarihleri hakkında bilgi edinilmesi,
 • Belgelerin kayıtlı olunan üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi,

DEÜ GELİNCE

DEÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından internet sitesinden ilan edilecek tarih çerçevesinde düzenlenecek olan “Gelen Öğrenci Bilgilendirme Toplantısına” katılarak, işleyiş ile ilgili bilgi alınması,

DÖNÜŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ;

 • DEÜ İlişik Kesme Belgesinin ilgili birimlere imzalatılarak DEÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi,
 • İLİŞİK KESME BELGESİ
 • Öğrenci kimlik kartlarının DEÜ Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmesi.
Konaklama

KREDİ YURTLAR HAKKINDA

KYK ‘da kalan öğrenciler kabul belgeleriniz ile KYK müdürlüklerine başvuru yapıp nakil işlemi yaptırabilirsiniz.

Öğrenci Kimlik Kartı

Öğrenci Kimlik Kartları, oryantasyon programında Dış İlişkiler Ofisi tarafından öğrencilere dağıtılır.

Öğrenci Kimlik Kartının İşlevleri 
Aşağıdaki binalara girişi sağlar;

 • Üniversite binaları
 • Yemekhaneler
 • Kantinler

Öğrenci Kimlik Kartının Geçerliliği
Gelen öğrenciler için, Öğrenci Kimlik Kartı değişim süresi boyunca geçerlidir.

Izmirim Kart
IZMIRIM-KART halk otobüsleri, vapurlar ve metrolarda kullanılan bir akıllı karttır. Kullanıcıların İzmir içerisinde daha ucuza gezmelerini sağlar. Bu kartı almak için, aşağıdaki linkten detaylı bilgi alabilirsiniz.
http://www.izmirimkart.com.tr/