SSS – ERASMUS+

Erasmus+ programı nedir?
Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları için tüm Avrupa’daki bütçesi 28,4 Milyar Avro’dur.
Erasmus+ Programı Ne Değildir?

1- Erasmus+ programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.

2- Erasmus+ programı bir “burs” programı değildir.

3- Erasmus+ programı bir “diploma” programı değildir.

4-Erasmus+ programı bir “araştırma” programı değildir.

Programın Amacı nedir?
Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus+ programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus+ eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa’da yükseköğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır 
Programdan Kimler, Nasıl Faydalanabilir?

Erasmus+ programından 28 AB’ye üye ülkelerde; İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç gibi AB’ye üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkelerde ve Türkiye ile Makedonya gibi aday ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları faydalanabilmektedir.

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus+ Üniversite Beyannamesi – EÜB (Erasmus+ University Charter – EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ,akademik ve idari personeli Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme programı kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir.

Programdan yararlanmak için ne yapılması gerekir?
Erasmus+ Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın bulunmasıdır. Dolayısıyla Erasmus+ Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.
Değişim öğrencisi olarak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor?

1.Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

2.Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.

3.Hazırlık sınıfındaki öğrenciler başvuru yapamaz.

4.Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.

5.Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 veya 58/100 olmalıdır.

6.Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmalıdır.

7.Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için % 50 Akademik başarı, % 50 Yabancı Dil Bilgisi ortalaması alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.

Partner kurum ne demektir? Benim okulumla ilişkisi olmayan bir kuruma gidemez miyim?
Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurumu ile Erasmus+ Programı çerçevesinde Kurumlararası Anlaşma (Inter-institutional Agreement) vasıtasıyla eşleşmiş yabancı bir yükseköğrenim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir anlaşma olmaması durumunda Erasmus+ öğrenim hareketliliği değişim öğrencisi olmanız mümkün değildir. 
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi nedir?
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi, Erasmus+ Programı kapsamında öğrencilere hak ve yükümlülüklerini belirten belgedir ve Erasmus+ Programını kapsayan tüm ülkelerde geçerlidir. 
Gideceğim Kurum İçin Harç Ödemem Gerekiyor mu?
Erasmus+ öğrencileri Türkiye’de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus+ öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım kartı ücreti olabilir.
Erasmus+ Programından ne kadar para alabilirim?

Aylık Erasmus+ hibeleri akademik yıl başlamadan önce ulusal öncelik ve kriterlere göre Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir.

Hibe tutarları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)
Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
600 750
2. Grup Program Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye
600 750
3. Grup Program Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya
450 600

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. Taksit oranları, ilk taksit oranı toplam hibenin %80’ini geçmeyecek şekilde Ulusal Ajans tarafından belirlenir. İlk taksitin ödemesi için öğrenci gitmeden önce sözleşme yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, Tanınma Belgesi, Katılım Sertifikası ve Pasaportlarını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler.

Erasmus+ hibesinin tamamı hangi hallerde ödenmez?
  • Değişimden dönerken eksik evrak getirmesi
  • Almış olduğu derslerle ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek(dersin ödevini yapmamak, sınavlarına girmemek gibi)
  • Başarısızlık
Öğrenim hayatım boyunca hem Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden hem de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim ?
Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez. 
Aynı akademik yıl içinde bir dönem hibeli bir dönem hibesiz Erasmus+ değişim öğrencisi olabilir miyim?
Evet. 
Sınavlar nasıl olacak?
Aksi kurumlararası anlaşmada belirtilmediği müddetçe, sınavlar gideceğiniz kurumun kurallarına göre yapılacaktır. Yine aksi belirtilmedikçe yurtdışında gireceğiniz sınavlar o kurumun eğitim dilinde yapılacaktır. Oradaki sınav ve ödev çalışmalarını başarıyla tamamladığınız takdirde burada ilave bir sorumluluğunuz olmayacaktır. 
Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı? Aldığım dersler tanınacak mı?

Gideceğiniz kurumda almanız gereken derslerin sayısı kurumlararası anlaşmada belirtilmiş olacağından bu konuda belirli bir standart yoktur. Öğrencinin Türkiye’deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yükseköğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin örtüşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus+ Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Ulusal Ajans durumu Avrupa Komisyonu’na rapor etmekle yükümlüdür ve bu kurumun Beyannamesi’nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken 1 yarıyıl için 30, 2 yarıyıl için ise 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3’ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye’ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye’de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus+ öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Değişimden dönen öğrencilerin derslerinin tanınması ve not dönüşümleri ile ilgili işlemler bölümün akademik koordinatörü tarafından gerçekleştirilir.

Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım?
1(bir) akademik yıl değişime giden öğrenci 60 AKTS, 1(bir) yarıyıl değişime giden öğrenci 30 AKTSve sadece 3 ay değişime giden öğrenci ise 20 AKTS kredilik çalışma yapmak zorundadır.
Türkiye’ de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus+ programından para alarak yararlanabilir miyim?
Evet, kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus+ programından da para alarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus+’ tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus+ bir burs programı değildir. 
Erasmus+ fonundan para almadan da Erasmus öğrencisi statüsüne sahip olunabilir mi?
Evet, Erasmus+ fonundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile kurumlararası anlaşmanız olan bir eğitim kuruma ‘’Hibesiz Erasmus+ ‘’ değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz.
Vize prosedürleri nelerdir?
Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün web sitesinde vize alabilmek için hazırlanması gereken matbu belgeler yer almaktadır. Değişime gidecek tüm öğrencilerin eğitim vizesi alması ve ilgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol etmesi gerekmektedir. 
Oryantasyon programı neden önemli?
Oryantasyon programında değişime gidecek öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, karşılaşılabilecekleri zorluklar ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili pratik bilgiler verilmektedir.
Yurtdışına gittiğimde karşılanıp bir oryantasyon programına tabi tutulacak mıyım? Bundan kimler sorumlu olacak?
Ülkemize gelen öğrenciler gibi buradan gidecek öğrencilerimiz de gittikleri ülkede karşılanıp bir oryantasyon programına tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu, genellikle gideceğiniz partner kuruluşun öğrenci organizasyonları ve kulüpleri tarafından düzenlenmekte, kurumun Erasmus+ koordinatörleri ve programın uygulanmasından sorumlu diğer kişiler de bu süreçte aktif rol almaktadırlar. Bu ve bu gibi ayrıntıları Türkiye’ den ayrılmadan önce değişime gideceğiniz üniversite tarafından gönderilecek broşür ve bilgi notlarından takip etmeniz gerekmektedir.
Bir lisansüstü eğitim programına devam etmekteyim. Ama aynı zamanda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktayım. Yönetim Kurulu Kararı’mı nereden çıkaracağım?
Hem personel olarak görevlendirmenin çıkarılması hem de öğrenci olarak enstitüden Yönetim Kurulu Kararı çıkarılması gerekmektedir. 
35. madde gereğince DEÜ’de görevlendirildim. DEÜ’de bir lisansüstü eğitim programına devam etmekteyim. Kendi üniversiteme haber vermem gerekiyor mu?
Hem DEÜ’yü hem de kendi üniversitenizi haberdar etmekle yükümlüsünüz. Hem personel olarak DEÜ’de görevli olunan birimden görevlendirmenin çıkarılması, hem de öğrenci olunan enstitüden YKK çıkarılması gerekmektedir. 
Erasmus+ öğrencisi olarak, Pasaport Harcı Muafiyet Belgesi’ni nasıl edinebilirim?
Geçerli bir pasaporta sahip değilseniz, pasaport başvurunuzda harç muafiyetinden yararlanmak için kullanabileceğiniz belgeyi öğrenim gördüğünüz akademik birimin Öğrenci İşleri bürosundan alabilirsiniz. Pasaport harç muafiyetinden yararlanabilmek için öğrenci statüsünde olmak zorunludur. Bu nedenle, Erasmus+ Staj Hareketliliği’nden yararlanma haklarını mezuniyetleri sonrasında kullanacak olan öğrencilerimiz pasaport harç muafiyeti için belge talebinde bulunamazlar.