MEVLANA ANLAŞMALARI

ANLAŞMA YAPMA SÜRECİANLAŞMALARIMIZANLAŞMA FORMLARI

Mevlana Değişim Programı çerçevesinde, tüm birimlerimizin, öğrenci ve personel değişimini içeren yeni kurumlararası anlaşmalar yapmasını, mevcut anlaşmaların da en etkin biçimde kullanılmasını desteklemekteyiz. Anlaşmalar (“Mevlana Değişim Programı Protokolü” olarak adlandırılır) yapılırken, öncelikle bu anlaşmanın Üniversitemize, öğrencilerimize ve personelimize değer katması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Derslerin uyumu, tanınması, kredilendirilmesi, eğitim dili gibi akademik konuların mutlaka anlaşma yapmadan önce iyice araştırılması gerekmektedir.

Mevlana Değişim Programı kapsamında,  AB Program Ülkeleri (AB üyesi ülkeler ve İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, Makedonya ) dışındaki ülkelerin  kurumlarıyla anlaşma  imzalamak mümkündür.  Anlaşma hazırlık ve imza sürecinden önce YÖK ‘ün ilgili yurtdışı üniversitenin tanınma durumu  hakkındaki yanıtı beklenmelidir.

Anlaşma yaparken izlenecek süreç ise kısaca şu şekildedir:

  • Anlaşma yapılacak kurumun bulunması ve tanınma durumunun sorgulanması süreci için kurumun resmi adının Koordinatörlüğümüze iletilmesi (Birimler)
  • Yurtdışındaki kurumun tanınıp tanınmadığı konusunda YÖK’e “Tanınma Talep Dilekçesi” gönderilmesi(Dış İlişkiler Koordinatörlüğü)
  • Tanınma konusunda YÖK’ten olumlu yanıt alınması durumunda, anlaşmada yer alacak bilgilerle ilgili karşı tarafla anlaşma sağlayarak (öğrenci/personel kontenjanları, dil kriterleri, öğrenim kademeleri gibi), bu bilgilerin “Mevlana Değişim Programı Protokolünde” doldurulması (Birimler)
  • Her iki kurumun da kendileriyle ilgili bilgilerini (iletişim bilgileri, notlandırma sistemleri, barınma vb.) bir Ek Protokolde (Annex) belirtmesi (Birimler)
  • İmza süreci (Dış İlişkiler Koordinatörlüğü)

Mevlana Değişim Programı Protokolü şablonu, Mevlana Alan Kodları Tablosu ve “Ek Protol” (ANNEX) içeriği hakkında bilgilendirme internet sayfamızdaki “Mevlana Anlaşmaları-Anlaşma Formları” sekmesi altında bulunabilir.

Ayrıntılı bilgi için sayfamızın “Sunumlar” sekmesi altında yer alan ilgili dosyalardan da yararlanılabilir.