DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GENEL BİLGİEKİBİMİZ

DEÜ’nin uluslararasılaşma politikalarını, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü yürütmektedir. Bu amaçla, öğrenci ve personelin bilimsel / eğitimsel deneyimlerini artırmak amacıyla, dünyanın her yerindeki eğitim kurumlarıya yeni işbirlikleri oluşturulmaktadır.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü;

  • Değişim programlarıyla yurt dışındaki kurumlara gidecek olan öğrenci / personelin seçimi, yerleştirilmesi ve kayıtlanması,
  • Değişim programlarıyla Üniversitemize gelecek olan öğrenci / personelin oryantasyonu, idari ve akademik personelle olan iletişimlerinin koordinasyonu işlerini yürütür
  • Değişim Programları:

Akademik İşbirliği Protokolleri

DEÜ, 28 farklı ülkeden 72 üniversite ile akademik işbirliği protokolleri imzalamıştır

DEÜ’de Erasmus+

DEÜ, Erasmus+ programının bir üyesidir ve 28 ülkeden 300’ün üzerinde kurumlararası anlaşması mevcuttur.

DEÜ’de Mevlana

Mevlana Değişim Programı, Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen ve dünyanın her yerinden yüksek öğretim kurumlarıyla  öğrenci / akademisyen değişimine olanak sağlayan bir programdır. 5 farklı ülkeden 6 üniversite ile Mevlana Değişim Programı Anlaşmamız mevcuttur.

  • Ortak Programlar:

Ortak programlar, lisans öğrencilerine eğitim dönemlerinin bir kısmını yurt dışındaki ortak üniversitelerde, bir kısmını da kendi üniversitesinde geçirerek, her iki kurumdan diploma almaya olanak sağlayan programlardır. Öğrenciler iki ülkede birden eğitim alarak eşsiz bir kültür deneyimi de yaşama şansına sahip olurlar.

İki fakültemizde ortak programları mevcuttur:

  • İşletme Fakültesi

Ortak Üniversite                                                                            Bölüm

Newyork State Üniversitesi ,Albany Kampüsü (SUNY)     İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler

  • Denizcilik Fakültesi

Ortak Üniversite                                                                            Bölüm

Maine Maritime Academy (UOLP)                                        Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

  • Uluslararası Öğrenciler:

Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler, Üniversitemiz tarafında yapılan DEYÖS sınavına girmek ve yeterli puanı almak zorundadırlar.

Lisans adayları için kontenjan ve kabul şartları, her yıl Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. Başvuru koşulları, tarihler, kontenjanlar ve dil kriterleri gibi gerekli bilgiler için lütfen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasını ziyaret ediniz http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?lang=tr

Lisansüstü adaylar doğrudan Enstitülere başvurmalıdır.

DEÜ bir devlet üniversitesi olduğundan, uluslararsı öğrencilere burs verememektedir. Ancak Türkiye Bursları öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır (infogov@ytb.gov.tr).

  • Yatay Geçiş:

Kontenjanlar ve başvuru koşulları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenmekte ve Temmuz ayında ilan edilmektedir. DEÜ’ye yatay geçiş yapmak isteyen uluslararası öğrenciler, YÖK’ün web sayfasından şartlar ve kontenjanlarla ilgili bilgileri edindikten sonra, doğrudan fakülte / yüksekokula başvururlar ( www.yok.gov.tr ).

Prof. Dr. Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP
Dış İlişkiler & Erasmus & Mevlana & Farabi Koordinatörü
0232 412 16 59
Öğr. Gör. Dr. Yakup ÖZKAYA
Dış İlişkiler & Erasmus & Mevlana & Farabi Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Efe ÇINAR
Dış İlişkiler & Erasmus & Mevlana & Farabi Koordinatör Yardımcısı
0232 412 16 54
Araş. Gör. Dr. Fulya AKGÜL DURAKÇAY
Dış İlişkiler & Erasmus & Mevlana & Farabi Koordinatör Yardımcısı
0232 412 16 52
Öğr. Gör. Ozan OŞAFOĞLU
Erasmus+ Öğrenim & Staj Hareketliliği (Giden Öğrenci) Mevlana Değişim Programı
0232 412 10 29
Öğr. Gör. Ayça ŞENGÖNÜL (Ücretsiz İzinli)
Erasmus+ Giden Öğrenci Hareketliliği
0232 412 16 39
Öğr. Gör. Ezgi KAYIŞKAN
Erasmus+ Hibeler - İkili Anlaşmalar Sorumlusu
0232 412 16 51
Arif Selçuk GÜZELAY
Çeviri - Erasmus Giden Öğrenci Hareketliliği
0232 412 16 39
Ebru KUŞOĞLU SOMUNCU
Erasmus+ Gelen Öğrenci, Giden Öğrenci ve Mevlana Değişim Programı Sorumlusu
0232 412 16 53
Hülya ÖZ
Farabi Sorumlusu (Gelen – Giden Öğrenci)
0232 412 16 57
Gülçin ŞENTÜRK
Web Sayfası Sorumlusu - Erasmus+ Giden Personel Hareketliliği Sorumlusu
0232 412 16 58
Yalım Tuna HANCI
Destek Hizmetler