AKADEMİK BİRİMLER

Last updated on December 21st, 2016

DEÜ, 14 fakülte, 10 Enstitü, 3 yüksekokul, devlet konservatuvarı, 7 meslek yüksekokulu ve 54 araştırma merkezi ile büyümeye devam eden dinamik bir üniversitedir. Ayrıca bünyesinde Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK)’yi bulundurmaktadır.

DEÜ akademik birimlere ait detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/

HAZIRLIK SINIFI BİLGİLERİ
ADRES / TELEFONLAR
DEÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR