2021-2022 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI HAKKINDA AÇIKLAMA (26.08.2021)

Yayınlanma Tarihi: 26-08-2021

Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 yılı Erasmus+ Staj hareketliliği başvuruları değerlendirilmiş olup, lisans ve lisansüstü öğrencileri için ayrı ayrı olmak üzere iki ayrı liste halinde duyurulmuştur. Liste, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince, başvuru sırasında sistem tarafından sizlere verilen Anonim ID ile ilan edilmektedir. Anonim ID’sini bilmeyen öğrencilerimiz, Debis sistemine giriş yaparak Anonim ID’lerini öğrenebilirler. Liste ile ilgili itirazı olan öğrencilerin, 1 Eylül 2021 tarihine kadar itiraz dilekçelerini deuerasmusstaj@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Listeler, websayfamızdaki “Erasmus Duyuruları” başlığı altında başvuru dönemi öncesinden bu yana duyurulamakta olan “2021/2022 Akademik Yılı ERASMUS+ Programı Öğrenci Seçim Kriterleri”ne uygun olarak oluşturulmuştur.

Listede, durumu “Hibesiz” olarak belirtilmiş öğrenciler, hibesiz olarak Erasmus Stajı gerçekleştirebilirler. “Hibesiz” durumdaki öğrencilerin, Koordinatörlüğümüze, programdan hibesiz olarak yararlanmayı istediklerini belirten bir dilekçe iletmelerine gerek yoktur.  “Hibesiz” durumdaki öğrenciler de uymaları gereken kural ve düzenlemeler ile Koordinatörlüğümüzde gerçekleştirilen Erasmus gidiş-dönüş dosya açma işlemleri bakımından “hibeli” durumdaki öğrenciler ile aynı sorumlulukları taşımaktadırlar.

Listede, durumu “Hibeli” olarak belirtilmiş öğrenciler, Erasmus stajı haklarından yararlanmayacaklarsa, feragat ettiklerini, en geç 31.12.2021 tarihine kadar “Feragat Dilekçesi” doldurup, dilekçeyi deuerasmusstaj@gmail.com adresine göndererek bildirmelidirler. Bu tarihe kadar feragat dilekçelerini göndermeyen öğrencilerimiz, bir sonraki yıl tekrar başvurmaları halinde, Erasmus puanlarından 10 puan düşürülmesi uygulamasıyla karşılaşacaklardır. “Hibesiz” durumdaki Erasmus staj öğrencilerimizin feragat dilekçesi iletmesine gerek yoktur.

Yakın zamanda mezun olmuş/olacak Erasmus staj hareketliliği öğrencilerine, mezuniyet tarihlerini takiben 12 ay içinde, en az 2 ay sürmüş bir Erasmus stajını tamamlamış olmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Yerleştirilen öğrenciler, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe kesinleşinceye kadar, aday statüsündedir. Avrupa Komisyonu ile delegasyon anlaşması görüşmeleri sürmekte olup, bu duyurunun yayımlandığı 26.08.2021 tarihi itibarı ile söz konusu anlaşma henüz imzalanmış değildir. Buna bağlı olarak, bütçe tutarımızın ne olacağı ve bu tutarın tarafımıza hangi tarihte aktarılacağına dair bilgi de yetkililerce bu aşamada sağlanamamaktadır. Erasmus bütçemiz kurumumuza aktarıldıktan sonra, hibeli durumdaki öğrencilerimiz için hibe ödemesi gerçekleştirmemiz söz konusu olabilecektir. Staj hareketliliği gerçekleştirecek öğrencilerimizin hareketlik başlangıç tarihlerini ve bu hareketlilik için ayıracakları maddi kaynakları belirlerken bu durumu göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır. Öğrenciler, mevcut staj davet mektuplarındaki staj başlangıç ve bitiş tarihlerini, toplam staj süresi 2 ay kalmak kaydıyla, süreç içinde staj kurum/şirketleriyle de mutabık kalarak revize edebilirler.

Hareketliliğin gerçekleşmesi, ülkemizdeki ve diğer program ülkelerindeki yetkili ulusal mercilerin kararlarına da bağlıdır. Stajın gerçekleştirileceği ülkelere gidişlerde, pandeminin seyri ve ilgili kurumların pandemi sürecindeki kararlarının belirleyici olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Ekim ayı başında Erasmus Staj Hareketliliğine yönelik olarak öğrencilerimiz için bir oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Söz konusu toplantının tarihi ve ayrıntıları öğrencilerimizle ayrıca paylaşılacaktır. Öğrencilerimiz, güncel bilgilerin paylaşılacağı toplantı öncesinde, websayfamızda “Erasmus” başlığı altında “Sunumlar” sekmesinde bulabilecekleri önceki yıla ait “Erasmus Staj Hareketliliği Giden Öğrenci Oryantasyon” sunumundan da yararlanabilirler.

Bundan sonraki süreçle ilgili gelişmeleri websayfamızdan takip etmenizi önerir, sağlıklı günler dileriz.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü