DEÜ YDY Erasmus Yabancı Dil Sınavları (İngilizce-Almanca-Fransızca) Sonuçları Hakkında Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 06-07-2022

Erasmus Değişim Programı başvurularına yönelik olarak DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun (YDY) 25-26 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenmiş olduğu yabancı dil sınavları (İngilizce-Almanca-Fransızca) sonuçları, DEÜ YDY tarafından Koordinatörlüğümüze iletilmiş olup, internet sayfamızda (international.deu.edu.tr) “Erasmus Duyuruları” başlığı altında sınav sonucu listeleri yayımlanmaktadır.

1) Yabancı dil sınavlarına katılmış öğrencilerimiz, kendilerine ait dil puanlarını “Başvuru numarası/Başvuru Referans noları ile, duyurulmuş olan yabancı dil sınavı sonuç listelerinde bulabilirler.

Öğrencilerimiz, https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden e-devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama kısmında “Erasmus+” veya “ESC” ifadesini aratarak karşılarına çıkacak  “Erasmus+ ve ESC Başvuruları (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı” ifadesine tıkladıktan sonra, “Başvurularım” alanına tıklayıp, tamamlamış oldukları Erasmus başvurusuna ait “Başvuru numarası/Başvuru Referans no”larını öğrenebilirler.

Başvuru döneminde iki başvuru birden (Öğrenim+Staj) gerçekleştirmiş öğrencilerimizin, öğrenim başvurusu ve staj başvurusu için, aynı “Başvuru numarası/Başvuru Referans no”ya sahip olduklarını, DEÜ YDY yabancı dil sınavlarında aldıkları dil puanın her iki başvurularının değerlendirilmesinde de kullanılacağını hatırlatırız.

2) Yabancı dil sınavı sonuç listelerinde; sınavın dinleme, konuşma, yazma, test-okumadan oluşan 4 ayrı aşamasının her birinden aldığınız puanları ayrı ayrı görebilirsiniz. Yabancı dil sınavı sonucunuzu ise, bu 4 ayrı bölümden aldığınız puanların toplamından oluşan “Başarı Notu (toplam)” başlıklı sütunda bulabilirsiniz. Bu başarı notunun, (harf olarak) hangi dil yeterlik düzeyine karşılık geldiği de listelerde belirtilmiştir.

DEÜ YDY tarafından sınav sonrasında iletilmiş olan ve puan aralıklarının hangi dil yeterlik düzeyine karşılık geldiğini gösteren tablo aşağıdadır. Bu tablo düzenlenmiş olan her üç dil sınavı (İngilizce-Almanca-Fransızca) için de geçerlidir.

 

Puan Aralığı Harf Karşılığı

(dil yeterlik düzeyi)

100-95 C1
94-75 B2
74-60 B1
59-45 A2
44-30 A1
30-1

 

Erasmus başvuruları alınmaya başlamadan önce internet sayfamızda yayımlanmış olan 2022-2023 akademik yılına ait başvuru duyurusu ve Erasmus seçim kriterleri metinlerinde, DEÜ YDY ile planlanmakta olan sınavlara dair gerçekleştirilmiş görüşmelerin bir sonucu olarak, Erasmus başvuruları için ilgili yabancı dil düzeyinin minimum B2 (60/100) olması gerektiği bildirilmişti. Sınavlar gerçekleştikten sonra, DEÜ YDY tarafından iletilmiş ve yukarıda da görülen nihai tablo çerçevesinde, önceki yıllarda olduğu gibi, Erasmus başvuruları için ilgili yabancı dil düzeyinin minimum B1 (60/100) olması gerektiğini duyururuz. Özetle, dil sınavında alınması gereken minimum puan 60 olmaya devam edip, sadece bu puanının harf karşılığı tabloda değişmiş ve geçmiş yıllarda olduğu gibi B1 olarak bildirilmiştir. B1 (min. 60/100) düzeyinin altında dil puanı almış olup, Erasmus Öğrenim ve/veya Staj başvurusunda bulunmuş öğrencilerin Erasmus için hak kazanmaları ve Erasmus yerleştirme listelerinde yer almaları söz konusu olamayacaktır.

Ağustos ayında, başvuru ve değerlendirme süreci takvimine göre, Erasmus Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Staj Hareketliliği için yerleştirme sonuçları ayrıca açıklanacaktır. 6 Temmuz 2022 itibarı ile açıklanmış olan sadece DEÜ YDY yabancı dil sınavı sonuçlarıdır.

25-26 Haziran 2022 tarihlerinde DEÜ YDY yabancı dil sınavlarında aldığınız, dil sınavı sonucu listelerinde belirtilmiş dil puanınız ile ilgili olarak itirazda bulunmak istiyorsanız, DEÜ YDY yabancı dil sınavı sonucu itiraz formunu doldurup imzalayıp en geç 14 Temmuz 2022 tarihine kadar DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne ait deuerasmus@gmail.com e-posta adresimize gönderiniz. İtiraz formları, DEÜ YDY’ye iletilecek ve itirazın sonucu Koordinatörlüğümüzce e-posta yoluyla adaya aktarılacaktır.

DEÜ YDY Yabancı Dil Sınavı Sonucu İtiraz Formu için tıklayınız.

Süreç hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, internet sayfamızda (international.deu.edu.tr),  “Erasmus Başvuruları” altında yer alan 2022-2023 akademik yılına ait başvuru duyurusu ve Erasmus seçim kriterleri metinlerinden yararlanabileceğinizi hatırlatırız.

İlgili duyuru başlıkları:

2022-2023 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN BAŞVURU DUYURUSU

2022-2023 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ SEÇİM KRİTERLERİ

 

Sağlık ve başarı dileklerimizle,

DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü