2019-2020 akademik yılında başvurarak, 2020-2021 akademik yılı için Erasmus Değişim Programı faaliyeti (Öğrenim Hareketliliği /Staj Hareketliliği) gerçekleştirme hakkı kazanmış olan öğrencilerimize yönelik GÜNCEL DUYURU

Yayınlanma Tarihi: 28-04-2021

Öğrenim Hareketliliği:

Küresel COVID-19 Pandemisi koşulları nedeniyle 2020-2021 akademik yılı için yürütmekte olduğumuz Erasmus projemizin süresinin uzatılmasına bağlı olarak, önümüzdeki 2020-2021 Bahar dönemi yanında, 2021-2022 Güz döneminde de Erasmus Öğrenim Hareketliliği faaliyetine başlamanız mümkün hale gelmiştir.

Bu kapsamda, süre uzatımına bağlı olarak ortaya çıkan bu haktan yararlanmak istemeniz durumunda; 2021-2022 Güz dönemi geldiğinde, mezun durumda olmamanız ve ilgili Güz dönemi için halen toplamda en az 30 AKTS’lik ders yüküne sahip olmanız gerekeceğini de vurgulamak isteriz.

Bu hakkınızdan 2021-2022 Güz dönemi geldiğinde faydalanmak istiyorsanız, bu bilgiyi erasmus@deu.edu.tr adresine e-posta göndererek Koordinatörlüğümüze ulaştırmış olmanız gerekmektedir.

Diğer yandan, 2020-2021 akademik yılı için kazandığı Erasmus Öğrenim Hareketliliği hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerimiz için feragat dilekçesi son teslim tarihi 26 Şubat 2021 olmuştur.

2020-2021 akademik yılı için kazandığı Erasmus Öğrenim Hareketliliği hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerimiz, feragat dilekçesine buradan ulaşabilirler. Feragat dilekçelerinin imzalı olarak erasmus@deu.edu.tr adresine ulaştırılması gerekmektedir. Feragat dilekçesi, 2020-2021 akademik yılı için kazandığınız Erasmus Öğrenim Hareketliliği hakkınızdan tamamen vazgeçmeniz anlamına gelmektedir.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği hakkı kazanmış durumda olup, 26 Şubat 2021 tarihine kadar feragat etmemiş olan veya öğrenim hareketliliğini 2021-2022 Güz döneminde gerçekleştirmeyi planladığını beyan etmiş öğrencilerimize, önümüzdeki Erasmus başvuru döneminde başvuru yapmaları durumunda, 10 puanlık Erasmus puanı düşümü uygulanacaktır.

2020-2021 akademik yılı için Erasmus Öğrenim Hareketliliği hakkı kazanmış Değerli Öğrencilerimiz,

Salgının seyri, ilgili ülke ve üniversitelerin süreç içinde alacağı kararlar gibi farklı neden ve engeller dolayısıyla, yerleştirilmiş durumda olduğunuz üniversiteye ait kontenjandan 2021-2022 Güz döneminde yararlanmanız ve o üniversitede Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılmanız mümkün olmaması halinde, Erasmus Bölüm Koordinatörünüzle iletişim halinde olarak, (varsa) boş kontenjan bulunan başka bir anlaşmalı üniversiteye yerleşmeniz gündeme gelebilecektir.

Staj Hareketliliği:

2020-2021 akademik yılı için yürütmekte olduğumuz Erasmus projemizin süresi uzatılmıştır. Buna bağlı olarak, staj hareketliliği için hak kazanmış öğrencilerimizin, en az 2 ay sürmüş bir Erasmus stajını tamamlamış olmaları gereken son tarih 30 Mayıs 2022 olmuştur.

Mezun (recent graduate) statüsünde staj gerçekleştirecek öğrenciler için ise, bu tarih (30 Mayıs 2022) yanında, “Mezuniyet tarihini takiben 18 ay içinde en az 2 ay sürmüş bir Erasmus stajını tamamlamış olmak” biçiminde ifade edilmiş olan kural da bağlayıcıdır. Bu kural, belirtilen 18 aylık süre göz önüne alındığında anlaşılacağı üzere; 30 Kasım 2020 tarihinden önce mezun olmuş olanları etkilemektedir.

Stajlarını gerçekleştirdikleri tarih aralığında kayıtlı öğrenci statüsü süren ve mezun durumdaki öğrenciler arasındaki önemli ayrımlardan biri de şu şekildedir:

Mezun durumdakiler, yukarıda belirtilmiş olan tarihlere uymak kaydıyla, Erasmus stajlarını gerçekleştirecekleri tarih aralığını, staj yapacakları kurumları ile  anlaşarak kendileri belirleyebilirler. Akademik birimleri ile ilişikleri kesilmiş olduğu için, mezunların fakülte/enstitülerinden Yönetim Kurulu Kararı çıkartmalarına gerek yoktur.

Stajlarını gerçekleştirecekleri tarih aralığında, DEÜ’deki öğrencilik statüleri süren öğrencilerimiz ise Erasmus stajları için, kayıtlı öğrencisi oldukları akademik birimden Yönetim Kurulu Kararı çıkartmak durumunda olacaklar ve stajlarını gerçekleştirmek istedikleri tarih aralığında katılmakla yükümlü oldukları dersler olup olmadığı da onay aşamasında akademik birimlerince dikkate alınacaktır.

Erasmus stajı 2 aydan kısa olamaz. Gerçekleştirdiği staj süresi daha uzun olsa bile, “hibeli” statüdeki tüm Erasmus staj öğrencilerimize 2 ay karşılığı Erasmus hibesi ödemesi yapılabilecektir.

Staj hareketliliği için feragat tarihi 19 Şubat 2021 olmuştur. Erasmus staj feragat dilekçesine buradan ulaşılabilir. İmzalı Erasmus staj feragat dilekçesi deuerasmusstaj@gmail.com adresimize iletilebilir. Bu tarihe kadar feragat etmemiş olan tüm öğrencilerimizin, yukarıda “Staj Hareketliliği” başlığı altında belirtilen süre ve ifadelere uygun olarak, kazanmış oldukları Erasmus staj hakkını kullanacakları varsayılacak ve bu öğrencilerimize önümüzdeki Erasmus başvuru döneminde başvuru yapmaları durumunda, 10 puanlık Erasmus puanı düşümü uygulanacaktır.