2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DÖNEMİ YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA (28.09.2021)

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2021

Değerli Öğrencilerimiz,

            2021-2027 yeni Erasmus+ Programı döneminin ilk yılı olan 2021 yılı başvuru dönemi için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yükseköğretim kurumlarının öngörülen Erasmus+ bütçeleri 08.09.2021 tarihinde açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada 2021-2027 yeni Erasmus+ Programına katılım için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki uluslararası anlaşmaların imza sürecinin devam ettiği de vurgulanmıştır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumları için ilan edilen bütçe tutarlarının geçici olduğu belirtilmiş, resmi katılım sürecinin tamamlanması sonrasında Avrupa Komisyonu tarafından alınabilecek kararlar sonucu değişikliklerin olabileceği ifade edilmiştir (duyuru https://www.ua.gov.tr/haberler/2021_ka131_sartli_on_dagitim/ adresinden okunabilir). Yapılan duyurulardan tüm yükseköğretim kurumlarına verilen bütçelerde azalma olduğu, buna paralel olarak Üniversitemize tahsis edilen bütçenin de önemli oranda azaldığı görülmüştür. Bu durum ülkeler bazında öğrenci başına aylık Erasmus hibe tutarlarındaki artış ile birleşince Eramus hareketliliğinden hibeli olarak faydalanabilecek öğrenci ve staj öğrencisi sayısında da önemli bir düşüşe neden olmuştur.

Ulusal Ajans’ın yönlendirmesi ile tüm üniversiteler gibi Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü de Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği yerleştirmelerini önceki yıllardaki bütçe ve öğrenci sayılarını göz önünde bulundurarak ve anlaşma kontenjanlarını dikkate alarak gerçekleştirmiştir. Bildiğiniz üzere Üniversitemiz 2021-2022 akademik yılı Erasmus öğrenim hareketliliği başvuru sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde, staj hareketliliği sonuçları da 26 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmıştır. Yapılan açıklamada öğrencilerimizin Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilen bütçe tutarı kesinleşinceye kadar “aday” statüsünde oldukları özellikle vurgulanmıştır. Bütçemizdeki yukarıda değinilen azalma, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü olarak 2021-2022 akademik yılı Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği için bazı ek önlemler almamızı gerekli kılmıştır.

Buna göre;

  • Ulusal Ajans tarafından öngörülen bütçede azalma olması nedeni ile öğrenim ve staj hareketliliği aday listelerinin güncellenmesine, hibeli öğrencilerin sayısının azaltılmasına ve bir önceki listede hibeli olarak yerleştirilmiş olan öğrencilerin bir bölümünün “yedek öğrenci” statüsüne alınmalarına,
  • 2021-2022 akademik yılı bahar, 2022-2023 güz döneminde öğrenim hareketliliğinden hibeli olarak faydalanacak öğrencilere en fazla 90 gün (üç ay) hibe verilmesine,
  • Staj hareketliliğinden hibeli olarak faydalanacak öğrencilere en fazla 60 gün (iki ay) hibe verilmesine,
  • Avrupa Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında henüz anlaşma imza sürecinin tamamlanmadığı dikkate alındığında hibe ödemelerinde gecikme yaşanması kuvvetle muhtemel olduğunda, öğrencilerimizin bu duruma dikkat ederek gerekli ekonomik önlemleri almalarının hatırlatılmasına karar verilmiştir.

28.09.2021 Tarihli Erasmus Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Listesine İlişkin Açıklamalar

  1. Yeşil Renkte İşaretlenmiş Öğrencilerimiz

Aşağıdaki linkte yer alan yeni yerleştirme listesinde hibeli olarak öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerimiz yeşil renkte işaretlenmiştir. Bu statüdeki öğrencilerimizin haklarını 2021-2022 akademik yılı bahar döneminde veya 2022-2023 akademik yılı güz dönemi kullanabilmeleri mümkündür. Öğrencilerin haklarını hangi dönemde kullanacaklarını en geç 8 Ekim 2022 tarihine kadar Erasmus Bölüm/Program Koordinatörlerine ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne (erasmus@deu.edu.tr e-posta adresine) iletmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle veya hibelendirilebilecek sürenin üç aya düşmesi nedeni ile feragat etmek isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan Feragat dilekçesini doldurarak en geç 8 Ekim 2022 tarihine kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne (erasmus@deu.edu.tr e-posta adresine) iletmeleri gerekmektedir.

  1. Mavi Renkte İşaretlenmiş Öğrencilerimiz

Daha önceden hibeli olarak yerleştirilen ancak bütçe kısıtı nedeni ile yedek statüsüne geçen öğrencilerimiz listede mavi renkte işaretlenmiştir. Bir önceki listede yerleştirildikleri kuruma hibesiz olarak yerleşmeyi kabul eden öğrencilerimizin aşağıda yer alan Hibesiz Öğrenim Hareketliliği başvuru formunu doldurarak en geç 8 Ekim 2022 tarihine kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne (erasmus@deu.edu.tr e-posta adresine) iletmeleri gerekmektedir.

 

28.09.2021 Tarihli Erasmus Staj Hareketliliği Yerleştirme Listelerine (Lisans/Lisansüstü) İlişkin Açıklamalar

  1. Yeşil Renkte İşaretlenmiş Öğrencilerimiz

Bu kapsamda, aşağıda linki yer alan yeni staj yerleştirme listelerinde (staj lisans/lisansüstü) hibeli olarak staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerimiz yeşil renkte işaretlenmiştir.

Listede, durumu “Hibeli” olarak belirtilmiş öğrenciler, Erasmus stajı haklarından yararlanmayacaklarsa, feragat ettiklerini, en geç 31.12.2021 tarihine kadar “Feragat Dilekçesi” doldurup, dilekçeyi deuerasmusstaj@gmail.com adresine göndererek bildirmelidirler.

  1. Mavi Renkte İşaretlenmiş Öğrencilerimiz

Daha önceki Staj listesine göre “hibeli” statüde olan, ancak bütçe kısıtı nedeni ile “hibesiz” statüsüne geçen öğrencilerimiz listede mavi renkte işaretlenmiştir. Söz konusu staj öğrencileri, Koordinatörlüğümüze buna ilişkin herhangi bir dilekçe iletmeksizin ilgili staj kurumlarında hibesiz olarak Erasmus stajı gerçekleştirebilirler.

 

            Öğrencilerimizin bilgisine sunulur.