2023-2024 AKADEMİK YILI ERASMUS (2023 projesi) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUCU DUYURUSU

Yayınlanma Tarihi: 18-05-2023

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği (2023 proje yılı) başvuruları değerlendirilmiş olup, aday listesi duyurulmuştur. Listede 6-7 Mayıs 2023 tarihinde DEÜ YDY tarafından düzenlenmiş olan yabancı dil sınavlarının en az birinde min. B1 (60/100) düzeyinde puan almış öğrenciler yer almaktadır. Bu öğrenciler için yerleştirme işlemi, gerçekleştirilirken; geçmiş yıllar göz önünde bulundurularak Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilmesi öngörülen tahmini bütçe, söz konusu bütçe ile yurtdışında bir sömestr süresine karşılık gelmek üzere hibe ödemesi yapılabilecek öğrenci sayısı gözetilmiş ve bütçe çerçevesinde belirlenmiş hibeli kontenjanlar, akademik birim ve program düzeyinde orantılı olarak tahsis edilmeye çalışılarak,  listede “yerleştirildi” şeklinde belirtilmiş adaylar hibeli olarak Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmaları öngörülmüştür. Yerleştirme işlemi çerçevesinde, öğrencilerin e-devlet üzerinde sıralı biçimde belirttikleri üniversite tercihleri ve tercih edilen üniversitelerin öğrenci kabul etmek üzere belirlemiş oldukları dil koşulunun sağlanıp sağlanmadığı dikkate alınmıştır.

“Yerleştirildi” şeklinde belirtilen adaylar, yerleştirildikleri üniversitede bir sömestr boyunca hibeli olarak öğrenim görmesi öngörülen adaylardır.

Tüm akademik birimlerdeki öğrencilerimizin e-devlet üstünden başvuruların alındığı tarihte başvuru sistemine yansımış not ortalamaları dikkate alınmış olup; 4’lük sistemde not ortalamasına sahip öğrencilerimizin 100’lük sistemdeki not ortalamaları YÖK’ün ilgili eşdeğerlik tablosundan alınıp Erasmus puanı hesaplanmasında kullanılmıştır.

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf

Liste ile ilgili itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimizin, 24/05/2023 tarihine kadar  deuerasmus@gmail.com adresine İtiraz Dilekçesi” göndermeleri gerekmektedir. İtiraz süreci sonuçlanıncaya kadar tüm öğrenciler aday statüsünde olup, itiraz süreci sonuçlandığında listeler nihai halini alacaktır. Listeler nihai halini aldıktan sonra, akademik birimlerle ve Erasmus bölüm Koordinatörleriyle paylaşılacaktır. Nihai liste duyurulmadan Erasmus bölüm koordinatinatörünüz ile iletişime geçmeyiniz. İtiraz sonrası, nihai yerleştirme sonuçları 30 Mayıs 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Listelerde, durumu “Yerleştirildi” olarak belirtilmiş öğrenciler, Erasmus öğrenimi haklarından yararlanmayacaklarsa, feragat ettiklerini, en geç 29/09/2023 tarihine kadar Feragat Dilekçesi doldurup, dilekçeyi deuerasmus@gmail.com adresine göndererek bildirmelidirler. Bu tarihe kadar feragat dilekçelerini göndermeyen öğrencilerimiz, bir sonraki yıl tekrar başvurmaları halinde, Erasmus puanlarından 10 puan düşürülmesi uygulamasıyla karşılaşacaklardır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilmemiş öğrencilerimizin feragat dilekçesi iletmesine gerek yoktur.

Seçim listesinde anlaşmalı bir üniversiteye yerleştirilmiş tüm öğrencilerimiz “aday öğrenci” statüsündedirler. Bu öğrencilerimiz; seçildikleri üniversitenin kabul durumuna ve ayrıca; ders programı/içerik uygunluğuna, başvuru aşamasında istediği belgelere, vize alıp alamamasına bağlı olarak Erasmus programından yararlanabilirle. Duyuruda da açıklandığı şekilde, bu ve benzeri durumlardan kaynaklanabilecek mağduriyetlerden Üniversitemiz ve Ulusal Ajans sorumlu değildir. Yerleştirildiğiniz üniversiteden Erasmus hareketliliğiniz ile ilgili olumlu yanıt/kabul mektubu edininceye kadar, herhangi bir harcama (seyahat bileti, vize masrafları, yurt ücreti vb.) yapmaktan kaçınmanız önerilir.

Ekim ayında Erasmus Öğrenim Hareketliliğine yönelik olarak öğrencilerimiz için bir oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Söz konusu toplantının tarihi ve ayrıntıları öğrencilerimizle ayrıca paylaşılacaktır..

Bundan sonraki süreçle ilgili gelişmeleri internet sayfamızdan takip etmenizi önerir, sağlıklı günler dileriz.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

ERASMUS + DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2022-2023 İTİRAZ DİLEKÇESİ için tıklayınız (İtiraz için son tarih: 24 Mayıs 2023).
ERASMUS + DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2022-2023 FERAGAT DİLEKÇESİ için tıklayınız (Feragat için son tarih: 29 Eylül 2023).