2022-2023 AKADEMİK YILI ERASMUS (2022 projesi) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME SONUCU DUYURUSU

Yayınlanma Tarihi: 25-08-2022

Değerli Öğrencilerimiz,

2022-2023 yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları değerlendirilmiş olup, aday listesi duyurulmuştur. Listede 25-26 Haziran 2022 tarihinde DEÜ YDY tarafından düzenlenmiş olan yabancı dil sınavlarının en az birinde min. B1 (60/100) düzeyinde puan almış öğrenciler yer almaktadır. Bu öğrenciler için yerleştirme işlemi, gerçekleştirilirken; Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilmiş bütçe, söz konusu bütçe ile yurtdışında bir sömestr süresine karşılık gelmek üzere hibe ödemesi yapılabilecek öğrenci sayısı gözetilmiş ve bütçe çerçevesinde belirlenmiş hibeli kontenjanlar, akademik birim ve bölüm/program/anabilim dalı düzeyinde orantılı olarak tahsis edilmeye çalışılarak,  listede “asil” aday olarak belirtilmiş adaylar hibeli olarak Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanmışlardır. Yerleştirme işlemi çerçevesinde, öğrencilerin e-devlet üzerinde sıralı biçimde belirttikleri üniversite tercihleri ve tercih edilen üniversitelerin öğrenci kabul etmek üzere belirlemiş oldukları dil koşulunun sağlanıp sağlanmadığı dikkate alınmıştır.

“Asil” adaylar, yerleştirildikleri üniversitede bir sömestr boyunca hibeli olarak öğrenim görmeye hak kazanmış adaylardır.

“Yedek” adaylar, kayıtlı öğrencisi oldukları bölüm/program/anabilim dalı itibarı ile, hibeli olarak yerleştirilebilecek aday sayısının dolmuş olması nedeniyle; ancak “asil” adaylardan bir ya da daha çoğunun feragat etmesi sonucunda, “yedek” adaylar arasındaki Erasmus puanı sıralamasındaki konumlarına bağlı olarak, ilerleyen süreçte bir “asil” adayın yerine hibeli olarak “Erasmus Öğrenim Hareketliliğine hak kazanması söz konusu olabilecek adaylardır.

Listede, “yedek” aday statüsünde görülen ve listedeki “Açıklama” sütununda herhangi bir ifade bulunmayan adayların “yedek” statüsünde olmalarının temel nedeni, yukarıda da belirtildiği üzere hibeli olarak yerleştirilebilecek aday sayısının sonuna gelinmiş olmasıdır. Bazı “yedek” adaylar için listedeki “Açıklama” sütununda, söz konusu adaya özgü olmak üzere, “yedek” statüsünde olma gerekçelerini açıklayan istisnai ayrıntılara da yer verilmiştir.

“Kazanamadı” biçiminde durumları belirtilen adaylar, tercih ettikleri üniversitelerin dil koşulunu sağlamadıkları, mevcut dil puanları ile yerleştirilebilecekleri anlaşmalı üniversite bulunmadığı veya not ortalamaları 2,20/4,00 veya 58/100 olan minimum düzeyin altında olduğu Erasmus Hareketliliğinden yararlanması mümkün olamayan öğrencilerdir.

Tüm akademik birimlerdeki öğrencilerimizin e-devlet üstünden başvuruların alındığı tarihteki not ortalamaları dikkate alınmış olup; 4’lük sistemde not ortalamasına sahip öğrencilerimizin 100’lük sistemdeki not ortalamaları YÖK’ün ilgili eşdeğerlik tablosundan alınıp Erasmus puanı hesaplanmasında kullanılmıştır. Sadece müfredat kapsamında (dersleri dönemlik değil, yıllık olan) Hukuk Fakültesi’ndeki öğrencileri için fakültelerinin öğrenci işleri birimi tarafından hesaplanmış ve Koordinatörlüğümüze iletilmiş güncel not ortalamaları dikkate alınmıştır.

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf

Erasmus puanı, not ortalamasının (GNO 100’lük) %50’si ile ilgili yabancı dil puanının %50’sinin toplamından oluşmaktadır. Başvuru duyurumuzda ve Erasmus Seçim Kriterleri metninde belirtilen ve öğrencinin ek puan alması ya da öğrencinin Erasmus puanına puan eksilme uygulanmasını gerektiren durumlar, listede “Toplam Eksi/Artı(-/+) puan” sütununda toplu olarak görülmektedir ve ilgili aday için (varsa) bu sütunlardaki değerler de nihai “Erasmus Puanı”na sahip olduğu her bir yabancı dil puanı için ayrı ayrı yansıtılarak paylaşılmıştır.

Listeler, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince, başvuru sırasında sistem (e-devlet) tarafından sizlere verilen “Referans no.” ile ilan edilmektedir. “Referans no.”’sunu bilmeyen öğrencilerimiz, e-devlet üstünden giriş yaparak “Referans no.”larını öğrenebilirler.

Liste ile ilgili itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimizin, 02/09/2022 tarihine kadar  deuerasmus@gmail.com adresine İtiraz Dilekçesi” göndermeleri gerekmektedir. İtiraz süreci sonuçlanıncaya kadar tüm öğrenciler aday statüsünde olup, itiraz süreci sonuçlandığında listeler nihai halini alacaktır. Listeler nihai halini aldıktan sonra, akademik birimlerle ve Erasmus bölüm Koordinatörleriyle paylaşılacaktır. Nihai liste duyurulmadan Erasmus bölüm koordinatinatörünüz ile iletişime geçmeyiniz.

Listelerde, durumu “Asil” olarak belirtilmiş öğrenciler, Erasmus öğrenimi haklarından yararlanmayacaklarsa, feragat ettiklerini, en geç 03/10/2022 tarihine kadar Feragat Dilekçesi doldurup, dilekçeyi deuerasmus@gmail.com adresine göndererek bildirmelidirler. Bu tarihe kadar feragat dilekçelerini göndermeyen öğrencilerimiz, bir sonraki yıl tekrar başvurmaları halinde, Erasmus puanlarından 10 puan düşürülmesi uygulamasıyla karşılaşacaklardır. “Yedek” durumdaki öğrencilerimizin feragat dilekçesi iletmesine gerek yoktur. “Asil/hibeli” durumdaki öğrencilerin feragat etmeleri durumunda; “yedek” statüsündeki öğrencilerimiz Erasmus puanı sıralaması doğrultusunda “hibeli” statüsüne geçeceklerdir. Herhangi bir anlaşma kontenjanına hibesiz olarak öğrenci yerleştirilmesi söz konusu olmayacaktır.

Öğrencilerimiz, gidecekleri dönemi, Erasmus koordinatörlerine danışarak ve onaylarını alarak belirleyeceklerdir. Öğrencilerin, mezuniyet tarihi ve ilgili dönemdeki ders yükü (en az 30 ECTS) önem taşımak üzere; ilk olarak 2022/2023 Bahar döneminde ya da bu mümkün olmayacaksa, 2023/2024 Güz döneminde Erasmus öğrenim faaliyeti gerçekleştirip kazanılan haktan yararlanmak söz konusu olabilecektir.

2022/2023 Bahar döneminde Erasmus öğrenimi gerçekleştirecek öğrencilerin bilgilerinin yerleştirildikleri kurumlara iletilmesi (nominasyon), Erasmus bölüm koordinatörlerince karşı kurumun belirlediği nominasyon son tarihinden önce yapılmalıdır. Bahar döneminde yurtdışında öğrenim görecek öğrenciler için nominasyon son tarihi kurumdan kuruma değişiklik gösterip; Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında olabilmektedir. Yerleştirildikleri kurumun ilgili sömestr için belirlediği nominasyon son tarihi hakkında bilgi edinip bu tarihten önce Erasmus bölüm koordinatörü tarafından nominasyon işleminin gerçekleştirilmesini temin etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

Seçim listesinde anlaşmalı bir üniversiteye yerleştirilmiş tüm öğrencilerimiz “aday öğrenci” statüsündedirler. Bu öğrencilerimiz; seçildikleri üniversitenin kabul durumuna ve ayrıca; ders programı/içerik uygunluğuna, başvuru aşamasında istediği belgelere, vize alıp alamamasına, pandemi sürecinde öğrenci kabul durumuna bağlı olarak programdan yararlanabilir ya da yararlanamayabilirler. Duyuruda da açıklandığı şekilde, bu ve benzeri durumlardan kaynaklanabilecek mağduriyetlerden kurumumuz sorumlu değildir. Yerleştirildiğiniz üniversiteden Erasmus hareketliliğiniz ile ilgili olumlu yanıt/kabul mektubu edininceye kadar, herhangi bir harcama (seyahat bileti, vize masrafları, yurt ücreti vb.) yapmaktan mümkünse kaçınınız.

Ekim ayında Erasmus Öğrenim Hareketliliğine yönelik olarak öğrencilerimiz için bir oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. Söz konusu toplantının tarihi ve ayrıntıları öğrencilerimizle ayrıca paylaşılacaktır..

Bundan sonraki süreçle ilgili gelişmeleri internet sayfamızdan takip etmenizi önerir, sağlıklı günler dileriz.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

ERASMUS + DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2022-2023 İTİRAZ DİLEKÇESİ için tıklayınız (İtiraz için son tarih: 2 Eylül 2022).
ERASMUS + DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2022-2023 FERAGAT DİLEKÇESİ için tıklayınız (Feragat için son tarih: 3 Ekim 2022).